Dags att vaccinera 0-2 år

Den första delen av barnvaccinationsprogrammet påbörjas på BVC när barnet är sex veckor och avslutas innan två års ålder.

 

Vaccin ges mot flera smittämnen samtidigt, som så kallade kombinationsvacciner. Upp till 18 års ålder skall barn som inte fått vaccin enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination på BVC eller elevhälsan / skolhälsovården. Det gäller dock inte vaccination mot pneumokocker och hemofilusbakterien (Hib) som erbjuds upp till 6 års ålder. Avsteg från programmet kan göras av medicinska och andra skäl i samråd med BVC eller elevhälsan. Läs mer om de sjukdomar som inte är länkade i artikeln i artikeln om barnvaccinationsprogrammet.

 

6 veckor

 

Första vaccinationen mot rotavirus (ges som lösning i munnen).

 

3 månader

 

Första vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B och pneumokocker. Andra vaccinationen mot rotavirus.

 

5 månader

 

Andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B och pneumokocker. Tredje vaccinationen mot rotavirus.

 

12 månader

 

Tredje vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B och pneumokocker.

 

18 månader

 

Första vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund, kallad MPR.

 

Vaccinationer som bara ges till vissa barn

 

6 månader - Turberkulos

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte allmän vaccination mot tuberkulos - tbc. Så kallade riskbarn, som kan utsättas för smitta i familjen, eller som har föräldrar från länder där tuberkulos är vanlig, erbjuds kostnadsfri vaccination på BVC från sex månaders ålder.

 

Övriga vaccinationer

 

Det finns ytterligare ett antal vacciner, som inte ingår i det allmänna kostnadsfria barnvaccinationsprogrammet. Det är vaccinationer som ges av särskilda medicinska skäl men även i samband med resor eller vistelse i områden med stor smittrisk. Dessa vaccinationer är inte kostnadsfria och ges inte på BVC eller elevhälsan.

 

Hepatit A

 

Det finns vaccin som ger ett bra skydd mot denna form av hepatit som sprids med förorenat vatten och föda, som kan ges från ett års ålder i två doser, på föräldrars bekostnad på vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

 

Vattkoppor

 

Allmän vaccination mot vattkoppor (varicella) förekommer inte och ges endast på särskilda medicinska indikationer. Du kan också läsa om vattkoppor under graviditet.

 

Hjärnhinneinflammation

 

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker. Allmän vaccination av barn förekommer i några länder men inte i Sverige.

 

TBE

 

Vaccination mot fästingburen hjärninflammation (TBE) är inte allmän, bekostas av föräldrarna och ges på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar om barnet bor i ett område med hög smittrisk.

 

Influensa

 

Vaccin mot influensa ges i förekommande fall på medicinsk indikation till späda och små barn med vissa sjukdomar.

 

Granskad och uppdaterad februari 2020


 Gudmund Stintzing, barnläkare, docent