Familjen

Röda hund

Röda hund är oftast en beskedlig och numera mycket ovanlig virussjukdom hos barn i Sverige.

Sjukdomen kan dock orsaka fosterskador om en mamma, som själv inte haft röda hund, smittas under graviditetens första tre månader. Därför ingår röda hund i det kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), som alla barn erbjuds på BVC vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2 i skolan.

Smitta

Röda hund är måttligt smittsamt. Det smittar vid direktkontakt och genom små droppar när den sjuka personen hostar och nyser.

Symtom

Röda hund börjar som en lätt förkylning med snuva, lite ont i halsen och måttlig feber runt 38 grader. Ögonen kan vara irriterade och barnet får ibland huvudvärk. Litet äldre barn kan få ont i lederna.

Efter ett par dagar kommer utslagen som är ganska diffusa, blekröda och svagt upphöjda. Utslagen börjar i ansiktet och sprider sig över kroppen och armar och ben. Utslagen flyter inte ihop på kroppen, bara i ansiktet där utslagen kan bli mera blåröda — ansiktet ser "väderbitet" ut. Typiskt är att utslagen flyttar sig från ett dygn till ett annat.

Röda hund kan lätt förväxlas med andra virusinfektioner som ofta ger liknande utslag. Svullna lymfkörtlar, framför allt i nacken men också i armhålor och ljumskar, är ett tecken på att det kan röra sig om röda hund.

När är barnet friskt?

Utslagen försvinner redan efter några dagar. Samtidigt avtar febern och förkylningssymtomen. Barnet är friskt när utslagen och förkylningssymtomen gått tillbaka.

Den som är på väg att bli sjuk smittar redan 2-3 dagar innan sjukdomen brutit ut, det vill säga upp till en vecka innan utslagen kommit. Smittsamheten finns kvar ett par dagar efter att utslagen försvunnit. Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att barnet smittas till att sjukdomen visar sig, är 14-21 dagar.

Behandling

Det saknas specifik behandling mot röda hund, men sjukdomen är oftast mycket beskedlig.

Håll barnet inomhus, undvik starkt ljus om ögonen är irriterade.

Badda gärna barnets ögon med ljummet saltvatten om det känns skönt. Barnet behöver inte stanna i sängen om det inte själv vill det.

Febernedsättande medicin är sällan nödvändigt.

Komplikationer för växande foster

Förutom en oftast mild och övergående ledvärk hos äldre barn medför röda hund normalt inga komplikationer för barn.

För växande foster utgör viruset däremot en fara under graviditetens första 3 månader: Fosterskadorna kan leda till abort eller skador på nervsystem, ögon, hörsel och hjärta.

Om fall av röda hund misstänks eller konstaterats i omgivningen, bör den som är gravid kontakta mödravårdscentralen (MVC) snarast möjligt.

Inga fall av fosterskador på grund av röda hund har dock setts på många år i Sverige.

Immunitet och vaccinationer

Röda hund ger livslång immunitet, men många som haft röda hund i lindrig form vet inte om att de haft den. Röda hund ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan åttiotalet. Vaccin mot röda hund ges som kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mot mässling och påssjuka (MPR-vaccin). Den första sprutan ges vid 18 månader och den andra i skolans årskurs 1 eller 2.

Uppdaterad maj 2017


Text:

Barbro Ernemo, journalist


Faktagranskad och bearbetad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring