Till innehållet
Familjen

Trygg på sjön

Sjövett är att ha den kunskap, det omdöme och den hänsynsfullhet som behövs för att på ett riktigt och säkert sätt kunna umgås med båtar, vatten, stränder och dess invånare - såväl människor som växter och djur.