Familjen

Trygg på sjön

Båtvett innebär att ha den kunskap, det omdöme och den hänsynsfullhet som behövs för att på ett riktigt och säkert sätt vistas ute på sjön.

Under 2020 miste 24 personer livet genom drunkning i samband med fritidsbåtsolyckor enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. De flesta av drunkningar, 78 %, sker i sjöar och andra skyddade vatten. De allra flesta som drunknat i samband med att de har fallit överbord saknar flytväst.

Tips för val av flytväst

När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell. Här kan du få utförligare tips om val av flytväst.

Flytväst vid vistelse vid vatten

Tänk också på att det inte bara är i fritidsbåtar flytvästen är bra att använda. Vid fiske från stränder, bryggor och klippor ger den också trygghet. Små barn och barn som inte kan simma och som leker i och vid vatten ska använda räddningsväst som extra säkerhet, självklart i kombination med ständig tillsyn.

Tips! Om du behöver låna en flytväst kan du vända dig till över 250 flytvästdepåer runt om i landet.

Vattnets kyla en fara

Alla dödsfall i vatten beror dock inte på drunkning. Vattnens kyla påverkar också. Här är några goda råd:

  • Ligg still. För att kunna göra det måste du ha flytväst eller någonting att hålla dig i. All rörelse kyler då du pumpar ut det uppvärmda vatten du har närmast kroppen och nytt kallt vatten strömmar till.
  • Kryp ihop i fosterställning, eller om ni är flera som hamnar i vattnet - håll er tätt ihop för att minska värmeavgivningen.
  • Kläder värmer även i vatten. Vind- eller vattentäta plagg ytterst hindrar vattengenomströmningen.

Läs mer om hur du hjälper någon som blivit kraftigt nedkyld

Uppdaterad mars 2021

Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime, journalister

Båtvett - sex livsviktiga tips:

  • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för. Gör man det tar den lätt in vatten om någon rör sig oförsiktigt eller det kommer en våg.
  • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans. Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
  • Överskatta inte din simförmåga. Med kläder på och utan flytväst klarar de flesta inte mer än tio meter.
  • Stanna vid båten om du faller i vattnet. Om du ska rädda en nödställd, ta upp personen i aktern på båten.
  • Använd alltid flytväst. Se till att både vuxna och barn har flytvästar för rätt vikt och som de trivs i.
  • Ingen alkohol på sjön. Hälften av alla drunknade har alkohol i kroppen. Alkohol påverkar balans och omdöme och förkortar överlevnadstiden i vatten.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring