Familjen

Tonårstiden

Tonårstiden är en händelserik tid som periodvis kan upplevas utmanande. Svårigheter och osäkerhet är en naturlig del i utvecklingen, men när behöver vi vuxna bli oroliga och agera? I artiklarna nedan hittar du några tips på vägen. Viktigt Innehållet på denna webbplats är till för informationsbruk. Avsikten är inte att materialet ska ersätta professionell rådgivning eller behandling.