Psykisk hälsa på skolornas schema

Varje dag möter vi på Trygg-Hansa konsekvenserna av den psykiska ohälsan bland unga. Precis som ni lärare varje dag möter elever som inte mår bra. Nu kraftsamlar vi och tillsammans med Stockholm Live, Tim Bergling Foundation och Bauhaus arbetar vi nu med konkreta aktiviteter för ungas psykiska hälsa genom vårt gemensamma initiativ Avicii Arena.

 

Allt för många unga lider av psykisk ohälsa på grund av den stress och press de möter i sin vardag. Idag uppger ungefär hälften av alla 15-åringar att de upplever återkommande psykosomatiska symtom, såsom huvudvärk, magont och sömnsvårigheter. För att möta en av våra största samhällsutmaningar utvecklar vi på Trygg-Hansa nu inom ramen för initiativet Avicii Arena en digital utbildningsinsats för högstadiet, med målet att förebygga och minska den psykiska ohälsan bland unga.

 

Viktigt att utbilda ungdomar kring psykisk hälsa

 

Tonårstiden skulle kunna vara den bästa tiden i livet, men vi vet att det också är en tid fylld av utmaningar, pressade situationer, lockelser och frigörelseprocesser. Som ung är det en stor utmaning att veta hur man ska hantera känslor såsom exempelvis stress och oro för framtiden. Det kan vara svårt att avgöra vad som är normala känslor som är en del av livet och som man själv kan ta hand om med rätt kunskap och verktyg, och när man är i riskzonen för psykisk ohälsa. Det kan även vara svårt att veta vart man kan vända sig om man behöver stöd.

 

– Genom att utbilda ungdomar och skolpersonal i ämnen kopplat till psykisk hälsa, hoppas vi kunna påverka ungdomars möjligheter att hantera och förhålla sig till tonårstiden och dess utmaningar. På så sätt vill vi bidra till att få ungdomar att må så bra som möjligt och främja en god start på vuxenlivet, säger Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

 

Vad är syftet med utbildningen?

 

Syftet är bland annat att bidra med en ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är, minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och bidra med förståelse för det komplexa i begreppet. Vi vill ge ungdomar kunskap och verktyg för att själva kunna påverka hur de mår. Vi vill också lyfta den viktiga roll vuxna har i ungdomars liv - syftet är inte att ungdomar på egen hand ska ta ansvar för sin psykiska hälsa. Det är kunskap, verktyg och möjlighet att påverka som är det centrala.

 

– För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt. Därför kommer utbildningen att vara anpassad efter ungdomars förutsättningar och behov samtidigt som den kan passa in i skolans undervisning. Genom att möta unga på deras villkor i skolan och på de arenor där de befinner sig hoppas vi kunna bidra till en positiv förändring, fortsätter Alexandra.

 

Utbildningsinsatsen lanseras i höst

 

Den digitala utbildningen kommer att finnas tillgänglig under senare delen av höstterminen. Den digitala och interaktiva plattformen innehåller skolanpassat material, är vetenskapligt förankrat och framtaget tillsammans med etablerade experter. Fokus ligger i huvudsak på hjärnan och vad den behöver - och inte behöver - för att må bra. Det finns ett tydligt upplägg och en färdig struktur med exempelvis filmer, uppdrag och positiva utmaningar som går att använda i sin helhet, men det är även möjligt att anpassa utbildningen efter behov.

 

Vilka kan ta del av utbildningen och kostar det något?

 

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att finnas tillgänglig digitalt för alla högstadieskolor i Sverige. Du som lärare eller annan personal på skolan kan anmäla ditt intresse nedan för att få ta del av utbildningen direkt i samband med lanseringen. Du binder inte upp dig på något genom att anmäla ditt intresse. Självklart kommer den digitala utbildningen även finnas tillgänglig för vårdnadshavare och övriga vuxna i ungdomarnas närhet.

 

Även för dig som vårdnadshavare och annan vuxen

 

Självklart kommer den digitala utbildningen även finnas tillgänglig för vårdnadshavare och övriga vuxna i ungdomarnas närhet.

 

Vi hoppas att detta låter intressant! Klicka på länken för att lämna din intresseanmälan redan nu. Anmälan är inte bindande och utbildningen är kostnadsfri.

 

Intresseanmälan till vår digitala utbildning i psykisk hälsa bland unga.

 

 

Juni 2021
Trygg-Hansa


Sveriges unga i centrum

 

Avicii Arena är ett gemensamt initiativ mellan Stockholm Live, Tim Bergling Foundation Trygg-Hansa och Bauhaus med syfte att förebygga och minska den psykiska ohälsan bland unga. Vi delar alla visionen och viljan att ge de unga en röst och visa att vuxenvärlden bryr sig. Genom att placera Sveriges unga i centrum och bidra med information, kunskap, verktyg och aktiviteter kopplat till ungas psykiska hälsa ger vi unga bättre förutsättningar att må bra. Tillsammans ska vi bidra till att öka ungas välmående och framtidstro.

 

Partners olika roller

 

Vi kommer tillsammans och var för sig lansera en rad aktiviteter och initiativ riktade mot Sveriges unga. Stockholm Live bidrar med symbolen för vårt gemensamma initiativ, alltså Avicii Arena, som också kommer att fungera som en viktig plattform, mötesplats och megafon för de initiativ vi kommer att genomföra. Tim Bergling Foundation har skapat rörelsen ”For a Better Day” som sätter de unga i centrum och ger dem en röst. Den kunskapen om hur unga mår och vad de behöver kommer att ligga till grund för våra gemensamma initiativ och aktiviteter framåt. Bauhaus lägger sitt fokus på idrottsrörelsen där de vill påverka idrottsklubbar att sätta de ungas psykiska hälsa i centrum och arbeta med den prestationskultur som genomsyrar idrotten på alla nivåer.

 

Vi på Trygg-Hansa satsar på skolan som är den arena där ungdomar befinner sig en stor del av deras tid, genom att nu sätta psykisk hälsa på skolornas schema!

 

Läs mer om initiativet Avicii Arena – för ungas psykiska hälsa.