Till innehållet
Familjen

För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa

Varje dag möter vi på Trygg-Hansa konsekvenserna av den psykiska ohälsan bland unga. Precis som ni lärare varje dag möter elever som inte mår bra. Nu kraftsamlar vi och tillsammans med Stockholm Live, Tim Bergling Foundation och Bauhaus arbetar vi nu med konkreta aktiviteter för ungas psykiska hälsa genom vårt gemensamma initiativ Avicii Arena.

Allt för många unga lider av psykisk ohälsa på grund av den stress och press de möter i sin vardag. Idag uppger ungefär hälften av alla 15-åringar att de upplever återkommande psykosomatiska symtom, såsom huvudvärk, magont och sömnsvårigheter. För att möta en av våra största samhällsutmaningar har vi på Trygg-Hansa utvecklat en digital utbildning för högstadiet, med målet att förebygga och minska den psykiska ohälsan bland unga. Utbildningen heter För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa och finns på www.förallaunga.se

Vad innehåller utbildningen?

För alla unga är en digital utbildning som stärker ungdomars möjligheter att må bra under tonårstiden. Den är uppbyggd som en resa som består av fyra delar, som har fokus på hjärnan och vad unga behöver, och inte behöver, för att må bra. Innehållet har utvecklats tillsammans med ungdomar, lärare samt etablerade experter och forskare. Den är också anpassad till ungdomars förutsättningar och behov samt till skolans läroplan. För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa har ett tydligt upplägg och en färdig struktur med exempelvis informativa filmer, uppdrag att göra både individuellt och i grupp samt möjlighet till råd och stöd via Bris dygnet runt. Utbildningen går att genomföra i sin helhet men den är även möjlig att anpassa efter behov. Medverkar i utbildningen gör bl.a. Hjärnberikad, Bris och Tilia.

Utbildningen består av:

Del 1 – Hjärnhälsa

Del 2 - Tonårstiden, känslor & psykisk ohälsa

Del 3 – Alkohol och drogers påverkan på hjärnan

Del 4 – Sammanfattning (lanseras i juni 2022)

Vi sätter psykisk hälsa på schemat

Tonårstiden skulle kunna vara den bästa tiden i livet, men vi vet att det också är en tid fylld av utmaningar, pressade situationer, lockelser och frigörelseprocesser. Som ung är det en stor utmaning att veta hur man ska hantera känslor såsom exempelvis stress och oro för framtiden. Det kan vara svårt att avgöra vad som är normala känslor som är en del av livet och som man själv kan ta hand om med rätt kunskap och verktyg, och när man är i riskzonen för psykisk ohälsa. Det kan även vara svårt att veta vart man kan vända sig om man behöver stöd.

– Genom att utbilda ungdomar och skolpersonal i ämnen kopplat till psykisk hälsa, hoppas vi kunna påverka ungdomars möjligheter att hantera och förhålla sig till tonårstiden och dess utmaningar. På så sätt vill vi bidra till att få ungdomar att må så bra som möjligt och främja en god start på vuxenlivet, säger Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Vad är syftet med utbildningen?

Syftet är bland annat att bidra med en ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är, minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och bidra med förståelse för det komplexa i begreppet. Vi vill ge ungdomar kunskap och verktyg för att själva kunna påverka hur de mår. Vi vill också lyfta den viktiga roll vuxna har i ungdomars liv - syftet är inte att ungdomar på egen hand ska ta ansvar för sin psykiska hälsa. Det är kunskap, verktyg och möjlighet att påverka som är det centrala.

– För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt. Därförär utbildningen anpassad efter ungdomars förutsättningar och behov samtidigt som den kan passa in i skolans undervisning. Genom att möta unga på deras villkor i skolan och på de arenor där de befinner sig hoppas vi kunna bidra till en positiv förändring, fortsätter Barnens försäkringsexpert.

Vilka kan ta del av utbildningen och kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri och finnas tillgänglig digitalt för alla högstadieskolor i Sverige. Självklart kan även du som är vårdnadshavare, ungdomsledare eller annan viktig vuxen också ta del av den.

Förberedande utbildning för vuxna

Inom kort lanserar vi den förberedande utbildningen ”Utbildning i ungas psykiska hälsa och förallaunga.se”. Den vänder sig till lärare, föräldrar och andra vuxna med ungdomar i sin närhet och ger en introduktion till utbildningsverktyget förallaunga.se, men även kunskap om och konkreta tips på hur man kan identifiera psykisk ohälsa hos unga i ett tidigt skede samt hur man kan stötta. Kunskap är nyckeln och tillsammans förebygger vi den psykiska ohälsan bland unga!

Utbildning i psykisk hälsa och förallaunga.se är även den gratis och framtagen i samarbete med Bris.

Sveriges unga i centrum

Avicii Arena är ett gemensamt initiativ mellan Stockholm Live, Tim Bergling Foundation Trygg-Hansa och Bauhaus med syfte att förebygga och minska den psykiska ohälsan bland unga. Vi delar alla visionen och viljan att ge de unga en röst och visa att vuxenvärlden bryr sig. Genom att placera Sveriges unga i centrum och bidra med information, kunskap, verktyg och aktiviteter kopplat till ungas psykiska hälsa ger vi unga bättre förutsättningar att må bra. Tillsammans ska vi bidra till att öka ungas välmående och framtidstro.

Partners olika roller

Vi kommer tillsammans och var för sig lansera en rad aktiviteter och initiativ riktade mot Sveriges unga. Stockholm Live bidrar med symbolen för vårt gemensamma initiativ, alltså Avicii Arena, som också kommer att fungera som en viktig plattform, mötesplats och megafon för de initiativ vi kommer att genomföra. Tim Bergling Foundation har skapat rörelsen ”For a Better Day” som sätter de unga i centrum och ger dem en röst. Den kunskapen om hur unga mår och vad de behöver kommer att ligga till grund för våra gemensamma initiativ och aktiviteter framåt. Bauhaus lägger sitt fokus på idrottsrörelsen där de vill påverka idrottsklubbar att sätta de ungas psykiska hälsa i centrum och arbeta med den prestationskultur som genomsyrar idrotten på alla nivåer.

Vi på Trygg-Hansa satsar på skolan som är den arena där ungdomar befinner sig en stor del av deras tid, genom att nu sätta psykisk hälsa på skolornas schema!

Läs mer om initiativet Avicii Arena – för ungas psykiska hälsa.

En utbildning för alla unga

Vår utbildning som hjälper barn och unga att må bättre.

Läs mer om utbildningen