Familjen

Stå stadigt och stanna kvar

Tonårstiden kan vara en jobbig period på många sätt och det får man vara beredd på. Men oavsett vad som händer och vad tonåringen berättar för dig, försök stå stadigt och visa att du finns kvar. Det är svårt i sin oro att vara rationell och fokusera på tonåringens problem, men försök att hålla dig lugn då det är viktigt för att din tonåring ska känna förtroende nog för att våga berätta.

– Till och med i de bråkigaste perioderna finns det tillfällen då ditt barn behöver dig. Ta vara på sådana tillfällen. Vad du än har fått höra tidigare, hur dum du än är, så är du ändå den som ditt barn behöver få komma till och känna att du finns där. Lyssna, fråga, stötta. Det är det som är att vara förälder och vuxen, säger Catarina Nylund, kurator på Bris

Känsla av sammanhang (KASAM)

Du kan hjälpa din tonåring genom att öka förståelsen för vad som händer. Du kan utgå ifrån tre begrepp som har sitt ursprung i en modell som kallas KASAM – känsla av sammanhang och som är starkt sammankopplade med hälsa. Förenklat består modellen av tre begrepp som du kan använda i din relation med din tonåring.

 • Begriplighet – Hjälp tonåringen att förstå det som händer. Förklara, normalisera om det går och visa att tonåringen inte är ensam. Vad innebär det som händer och vad är nästa steg? Förklara att det är ok att inte må bra, att det inte är något att skämmas för och att det är många som känner precis så.
 • Hanterbarhet – Leta efter och lyft fram resurser hos tonåringen som stärker. Det är viktigt att också fokusera på de bra sakerna som fungerar och bygga vidare på det.
 • Meningsfullhet – Förmedla hopp och visa på möjligheter till förändring. Var tydlig med att du finns där för din tonåring och att du stöttar i alla lägen.

Visa att du finns där

 • Förtroende och relationer byggs inte över en natt så ha tålamod
 • Det kan vara svårt men försök att lägga dina egna känslor åt sidan.
 • Håll dig lugn – tonåringar tycker att det är jobbigt om vuxna blir för arga eller upprörda när de berättar något. Då vågar de kanske inte säga någonting alls nästa gång.
 • Skoja inte bort det barnet eller tonåringen säger och bagatellisera det inte – i din värld kan det te sig som ett enkelt problem men i tonåringens värld är det verkligt.
 • Klandra eller anklaga inte tonåringen för något som hen har gjort eller känt.
 • Kom ihåg: barn eller tonåringar berättar inte jobbiga saker för skojs skull, så ta dem på allvar.
 • Utgå ifrån att barnet eller tonåringen gör sitt bästa.
 • Lova bara saker som du kan hålla – annars kan tonåringen uppleva att du sviker och risken finns att de inte berättar något mer. Om du hamnar i ett läge där du lovat att inte berätta men sen känner att du måste ta det vidare så är det viktigt att du berättar och förklarar varför du måste göra det. Gå inte bakom ryggen.

Tips på var du kan söka hjälp

Se filmen - Tonårsnoja eller psykisk ohälsa?

Text: Linda Janze, Familjehjälpen Trygg-Hansa

Uppdaterad: Mars 2021

Trygg-Hansa samarbetar med Bris

Barns och tonåringars trygghet är viktig för oss. Vi vet att deras välmående stärks av att vi vuxna bryr oss om, vågar vara viktiga och ”lägger oss i” när det behövs. Tillsammans med Bris vill vi bidra i det förebyggande arbetet och därmed främja den psykiska hälsan bland barn och tonåringar.

Du kan också göra skillnad genom att stötta Bris och ge fler barn möjlighet att berätta. Läs mer om Bris och hur du ger dem en gåva här.

Familjehjälpen – vägledning om samhällets stöd

Familjehjälpen är en service för dig som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa och behöver vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan t.ex. handla om vilka ersättningar som finns att söka hos Försäkringskassan eller rätten till stöd i skolan. Läs mer om Familjehjälpen.

En utbildning för alla unga

Vår utbildning som hjälper barn och unga att må bättre.

Läs mer om utbildningen