Psykisk ohälsa

Nästan alla barn och tonåringar visar under sin uppväxt någon gång upp beteenden som väcker oro hos föräldrarna eller andra vuxna. I de flesta fall är det övergående men kan ändå skapa oro och konflikter. Många gånger kan man stötta sitt barn eller sin tonåring på egen hand, men i vissa fall kan man behöva ta stöd från andra till exempel från skolan eller vården. Viktigt Innehållet på denna webbplats är  till för informationsbruk. Avsikten är inte att materialet ska ersätta  professionell rådgivning eller behandling.
  • Allt (11)
  • Barn (3)
  • Tonårstiden (8)