Familjen

Astma, allergi och överkänslighet

Här hittar du fakta och goda råd om astma, allergier och överkänslighet hos barn. Viktigt Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.