Till innehållet
Familjen

Allergi - en immunologisk överkänslighet

Allergi är en immunologisk överkänslighetsreaktion då kroppen bildar antikroppar mot ett "vanligt" ämne, som människan inte borde reagera på.

Man kan säga att det är en "felprogrammering" som gör att immunsystemet reagerar på ett onormalt sätt. Immunsystemet ska normalt skydda oss mot bl a bakterier och virus som kan orsaka mer eller mindre allvarlig sjukdom.

Överkänslighetsreaktioner delas upp i allergi och intolerans. Vid allergi är kroppens immunförsvar inblandat, vilket inte gäller vid intolerans.

Orsaker till allergi

Arvet spelar den största rollen – man ärver en benägenhet att bilda allergiantikroppar. För ett barn med en allergisk förälder är risken ca 25% att utveckla allergi, om båda föräldrarna är allergiker är risken upp till ca 50%.

Om båda föräldrarna har samma allergiska sjukdom är risken för barnet att få samma sjukdom, t ex astma, ca 75%.

Är man allergisk hela livet?

Vissa allergier såsom allergi mot pollen, jordnötter och trädnötter tenderar att kvarstå, i alla fall upp genom tonåren.

Man kan också få sina första symtom av allergi i vuxen ålder. Varför vet man inte riktigt, men en teori är att något i ens liv då inneburit en påfrestning på immunsystemet, som gör att allergin blommar upp.

Varför ökar allergierna?

De flesta allergier debuterar i barndomen, och sedan 60-talet har man sett en stadig ökning fram tills nyligen. I mellanstadiet har idag drygt 25% av barnen allergiska besvär. Vad är orsaken till denna ökning? Intensiv forskning pågår både i Sverige och andra länder, och man tror att orsaken är ett rubbat samspel mellan ärftliga faktorer och miljö:

Föräldrarnas rökning, i synnerhet mammans rökvanor, spelar en stor roll för risken att det lilla barnet får känsliga luftvägar.

Barnens immunsystem har under de senaste decennierna inte fått stimulans från mikroorganismer på grund av bättre hygien och ett annorlunda sjukdomspanorama. Man tror att vissa infektioner under tidiga år kan ”träna” immunsystemet till en bra balans som motverkar allergiutveckling.

Ökad trafik och luftföroreningar (särskilt dieselavgaser) kan ha medverkat till ökningen.

Uppdaterad juni 2016


Text:

Susanna Hauffman, journalist

Granskad av: Johan Alm, specialist barnallergi

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring