Familjen

Insektsallergi

Av stickande och bitande insekter är det bara bi, geting och ibland broms som orsakar allvarliga allergiska symtom.

Mygg, knott och bromsar kan ge lokala hudreaktioner, men dessa kan vara nog så besvärliga för en del.

Ett barn som fått en allvarlig reaktion efter ett insektsstick bör utredas av allergispecialist, och behöver i vissa fall ha akutmediciner till hands jämt.

Symtom

Symtomen efter ett stick kan variera från enbart hudreaktion till anafylaktisk chock.

Reaktioner med dödlig utgång inträffar 1-3 gånger årligen i Sverige. De drabbar så gott som enbart vuxna och beror inte alltid på allergi.

Reaktionen blir oftast svårast första gången man blir stungen/biten, nästa stick brukar ge lindrigare symtom.

Sök läkare efter en allvarlig allergireaktion

Ett barn som fått en allvarlig reaktion bör utredas av allergispecialist, och kanske förses med akutmediciner som alltid ska finnas tillhands under insektssäsong. Man kan i vissa fall göra en så kallad specifik immunterapi (SIT), en slags ”vaccination”, mot geting- eller biallergenet.

Behandling

Vid lindriga reaktioner (hudrodnad och svullnad) räcker det ofta med antihistamintabletter eller kortisonmedel på huden. Vid allvarligare reaktion bör man få akut behandling.

Att undvika insektsallergi

En god regel är att kontrollera mat och dryck som barnet ska få utomhus sommartid. Största risken för allvarlig reaktion är om man blir stungen i mun och svalg, då kan en svullnad hindra andningen.

Uppdaterad juni 2016

Text:  Susanna Hauffman

Granskad av:  Johan Alm, specialist barnallergi

Mer fakta, tips och expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring