Till innehållet
Familjen

Getingstick och insektsbett

Insektsbett eller stick från geting, humla eller bi är ofarliga för de flesta barn och vuxna, även om de kan göra ont eller irritera. Det är många gånger svårt att bedöma vad man har blivit stucken av.

Vad är skillnaden på stick från geting, humla eller bi?

Bi-, geting- och humlestick brukar vara de vanligaste smärtsamma insektssticken. Getingens gadd är kopplad till en giftblåsa, och den kan sticka flera gånger med samma gadd. Ett bi har också en gadd som sitter ihop med en giftblåsa, men den har också små hullingar på sin gadd som liksom fastnar i huden.

Ett bi kan bara sticka en gång, och dör när det skiljs åt från gadden. Ett bistick innehåller ungefär tio gånger mer gift än sticket från en geting och ger i regel större besvär.

Humlor har också en gadd, och kan sticka flera gånger i självförsvar. Allergi mot humlestick är ovanlig, men har börjat öka de senaste åren.

Vad händer om jag eller mitt barn blir stunget?

Reaktionen på stick från geting, bi eller humla yttrar sig som brännande smärta, svullnad, rodnad och klåda på stickstället. Bistick brukar ge mer symtom än getingstick. Smärtan och svullnaden brukar försvinna inom en eller två dagar.

Om sticket kommer på ett olämpligt ställe, t ex i eller på halsen, i munnen eller i ansiktet, kan det ge besvärliga lokala symtom, som gör att sjukvården behöver uppsökas.

Svullnad efter stick i munhåla eller svalg innebär risk för andningssvårigheter. Om barnet fått många stick eller får en allergisk reaktion kan symtom uppkomma som illamående, matthet, ansiktssvullnad, generell klåda och utslag, blodtrycksfall och andningssvårigheter.

Behandling efter ett stick eller insektsbett

  • Om gadden, med sin giftblåsa, sitter kvar i huden, ska den avlägsnas med en pincett. Knip tag i gadden så nära huden som möjligt och dra försiktigt ut den.
  • Den lokala reaktionen kan lindras genom att badda med alsolsprit eller bara genom att fukta huden och gnida lätt med en tablett acetylsalicylsyra (t ex Bamyl eller Magnecyl) över stickstället.
  • Att kyla med is direkt efter sticket lindrar.
  • Hydrokortisonkräm lindrar.
  • Paracetamol (t.ex Alvedon) eller ibuprofen (t.ex. Ipren) i lösning eller tablett minskar också smärtan.
  • Du kan undvika infektion genom att sätta ett plåster på sticket. Det hindrar också från att man kliar eller river på stickstället.

När ska man söka sjukvård akut?

  • Om barnet verkar allmänpåverkat.
  • Om barnet tidigare reagerat med överkänslighet vid insektsstick.
  • Om sticket sitter i munhåla eller svalg.
  • Om barnet drabbats av flera stick samtidigt.

Att förebygga allergiska reaktioner på insektsstick

Allmänpåverkan efter insektsstick, oftast bistick, kan bero på en allergisk reaktion. Om barnet tidigare haft en allvarlig allergisk reaktion i samband med insektsstick, skall man med läkare planera förebyggande behandling med mediciner, allergimedicin (s.k. antihistamin), förfylld adrenalinspruta och kortisontabletter att ha tillhands om barnet skulle bli stungen igen.

Läs mer om fästingbett, huggormsbett eller löss i håret

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring