Insektsbett

Insektsbett är ofarliga för de flesta barn, även om de kan göra ont eller irritera. Det är många gånger svårt att bedöma vad barnet blivit stucken av.

 

Bi-, geting- och humlestick brukar vara de vanligaste smärtsamma insektssticken.

 

Fakta om fästingbett, huggormsbett eller löss i håret hittar du i de separata artiklarna här till höger.

 

Symtom

 

Reaktionen på stick från geting, bi eller humla yttrar sig som brännande smärta, svullnad, rodnad och klåda på stickstället. Bistick brukar ge mer symtom än getingstick. Smärtan och svullnaden brukar försvinna inom en eller två dagar.

 

Om sticket kommer på ett olämpligt ställe, t ex i eller på halsen, i munnen eller i ansiktet, kan det ge besvärliga lokala symtom, som gör att sjukvården behöver uppsökas.

 

Svullnad efter stick i munhåla eller svalg innebär risk för andningssvårigheter. Om barnet fått många stick eller får en allergisk reaktion kan symtom uppkomma som illamående, matthet, ansiktssvullnad, generell klåda och utslag, blodtrycksfall och andningssvårigheter.

 

Behandling

 •  

 • Om gadden, med sin giftblåsa, sitter kvar i huden, ska den avlägsnas med en pincett. Knip tag i gadden så nära huden som möjligt och dra försiktigt ut den.
 • Den lokala reaktionen kan lindras genom att badda med alsolsprit eller bara genom att fukta huden och gnida lätt med en tablett acetylsalicylsyra (t ex Bamyl eller Magnecyl) över stickstället.
 • Att kyla med is direkt efter sticket lindrar.
 • Hydrokortisonkräm lindrar.
 • Paracetamol (t.ex Alvedon) eller ibuprofen (t.ex. Ipren) i lösning eller tablett minskar också smärtan.
 • Se till att barnet inte river på stickstället då det annars kan bli sårinfektion.

Att förebygga allergiska reaktioner på insektsstick

 

Allmänpåverkan efter insektsstick, oftast bistick, kan bero på en allergisk reaktion. Om barnet tidigare haft en allvarlig allergisk reaktion i samband med insektsstick, skall man med läkare planera förebyggande behandling med mediciner, allergimedicin (s.k. antihistamin), förfylld adrenalinspruta och kortisontabletter att ha tillhands om barnet skulle bli stungen igen.

 

Granskad april 2014


Granskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent


När ska man söka sjukvård akut?

 

 • Om barnet verkar allmänpåverkat.
 • Om barnet tidigare reagerat med överkänslighet vid insektsstick.
 • Om sticket sitter i munhåla eller svalg.
 • Om barnet drabbats av flera stick samtidigt.