Till innehållet
Familjen

Fästingsjukdomar

Det finns flera sjukdomar som kan orsakas av fästingar. Här beskriver vi de tre vanligaste i Sverige – borrelia, TBE och fästingfeber.

Ofta känner man inte till att man har fått ett fästingbett. Här beskriver vi några sjukdomar som fästingar kan föra med sig.

Borrelia

Orsakas av bakterien borrelia burgdorferi som kan smitta fästingar och som sedan för över bakterien till djur och människor. Många får en typisk hudrodnad runt bettet, en till ett par veckor efter fästingbettet. Utslaget kan ibland dyka upp på andra ställen på kroppen förutom på bettstället.

Om utslaget inte behandlas med antibiotika kan borreliabakterier spridas från huden och ge upphov till symtom även från bland annat nervsystem, leder och hjärta, som halvsidig ansiktsförlamning, nackstelhet och huvudvärk. Bestående besvär är ovanliga efter diagnos och behandling med antibiotika. Vaccin mot borrelia saknas ännu.

TBE

TBE (fästingburen hjärninflammation) är oftast lindrig hos barn och går över på några dagar, men den kan vara långvarig, till och med livshotande, och risk finns för bestående men. TBE brukar börja med influensaliknande symtom 7-14 dagar efter fästingbettet, som går över på en vecka.

Minst en fjärdedel av de som drabbas av TBE insjuknar dock igen efter någon vecka med huvudvärk, nackstelhet, och i ett fåtal fall också med medvetandesänkningar och kramper.

Restsymtom i form av koncentrationssvårigheter, nedsatt minnesförmåga, försämrad koordination, nedsatt hörsel och ibland även bestående förlamningssymtom är ganska vanliga, hos såväl lite äldre barn som vuxna. Yngre barn tycks drabbas av långvariga eller kroniska symtom i mindre utsträckning.

Liksom gällande de flesta andra virusinfektioner finns ingen behandling mot TBE-viruset när man väl har drabbats av det. Viruset sprids via rådjur.

Fästingfeber

Bakterien anaplasma kan orsaka så kallad fästingfeber hos människor. Bakterien bärs, precis som borreliabakterien, av vissa fästingar. Symtomen liknar de influensasymtom man kan få av TBE-viruset med feber, muskel- och huvudvärk någon vecka efter fästingbettet. Det är mycket ovanligt med ytterligare komplikationer, såsom hjärnhinne-, lung- och njurinflammationer. Bakterierna är känsliga för antibiotika. Möjligen förekommer också dubbelinfektioner med både borrelia, TBE och fästingfeber vilket troligen kan förvärra symtombilden.


Här kan du läsa mer om vaccinationer för ditt barn

Uppdaterad april 2018

Faktagranskad av

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

TBE: Viktigt att tänka på

Läkemedelsverket rekommenderar nu vaccination till barn från 1 års ålder som vistas i områden där TBE-viruset är vanligt.

Antalet fall av TBE har ökat kraftigt de senaste åren, därför är det klokt att tänka på förebyggande åtgärder, som att titta efter fästingar när man varit ute i högt gräs eller i skogen, samt att vaccinera sig mot TBE om man ofta vistas i områden med högre förekomst av TBE-smittade fästingar.