Familjen

Förebygg olycka

Trafikolyckor, bränder och fallolyckor. Ingen kan gardera sig helt för sådana saker. Men det finns mycket du kan göra för att minska riskerna - och för att ditt barn ska leva så tryggt som möjligt.