Familjen

Är mobiler farliga för barn?

WHOs cancerforskningsorgan påtalade för några år sedan att det inte är omöjligt att mobiltelefoner kan öka risken för hjärntumör på längre sikt.

Ditt barn kan mindre exponerad för radiovågorna genom att använda handsfree, skicka sms, och undvika långa samtal där täckningen är dålig. Detsamma gäller förstås dig själv, men vi vet inte ännu ifall växande kroppar kan vara mer känsliga.

Experterna är långt ifrån ense om huruvida det är lämpligt att låta barn prata mycket i mobiltelefon. Men nästan alla är eniga om att barn och ungdomar bör undvika "onödig exponering" tills riskerna är bättre undersökta. Dagens unga kan förmodas komma att använda mobiltelefon under lång tid framöver.

Använd handsfree eller högtalarfunktion och håll ut mobilen från huvudet under samtal, råder svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kan öka risken för vissa tumörer

Det finns några internationella studier som antyder att risken för två typer av tumörer kan öka vid långtidsanvändning av mobiltelefon; en viss typ av hjärntumör, så kallat gliom, samt tumör på hörselnerven, kallad acusticusneurinom.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten gör dock bedömningen att den sammantagna forskningen inte ger belägg för att mobiltelefoner och trådlösa telefoner skulle vara skadlig för hälsan. Men kontentan av deras rekommendationer är att det inte skadar att vara försiktig, ändå. Man ska komma ihåg att det ännu inte finns någon enda människa som använt mobiltelefon under ett helt, långt liv.

När är strålningen störst?

Vilken strålning du utsätts för påverkas också av varifrån du ringer. Så fort täckningen är sämre sänder mobilen ut starkare radiovågor.

På platser med dålig täckning är exponeringen alltså betydligt högre; det kan vara områden med dålig utbyggnad av mobiltelefoninätet, i bil, på tåg, i hissar och i lokaler under mark. Mobiltelefonen kan minska sin sändarstyrka till en miljondel om du har bra täckning.

Mobilen kan alltså ge högre exponering då sommarlovslediga barn pratar länge med kompisar när de t ex befinner sig i ett område med dålig täckning, t ex långt ut i skärgården, i skogen eller fjällen.

Att skicka SMS, MMS, eller e-post är ett bra alternativ där det är dålig täckning - om det går. Sådana överföringar ger strålning under en mycket kort stund och dessutom blir det inga irriterande avbrott.

Telemast-indikationen på telefonen ger ett grovt mått på om mottagningen är bra, liksom avbrott i ljudet under samtalet.

Om graviditet och mobilstrålning - läs expertsvar här.

Välj en operatör som har nät där du är

Hur vet du då om det är dålig täckning i ett område där ni bor, eller brukar fira semester?

De stora mobilföretagen som Telia, Telenor, Tele2/Comviq, Tre använder sig av lite olika nät (övriga bolag använder något av dessa nät). Innan du tecknar ett abonnemang kan det vara bra att kolla vilken operatör som har bäst täckning i just ert område.

Fråga runt - grannarna brukar ha koll på vad som funkar bäst i de lite avlägsna områdena och på "landet"!

Trådlösa telefoner i hemmet då?

Trådlösa telefoner i hemmet (och deras basenheter) ger liknande exponering som en mobiltelefon, det vill säga i genomsnitt 10 milliwatt under samtal.

Mellan samtalen är telefonen avstängd, medan basenheten ger ifrån sig svaga synkroniseringssignaler.

För trådlösa telefoner fanns förut ingen möjlighet att reglera ner sändarstyrkan, men med den nya tekniken ECO-DECT kan sändarstyrkan minskas till en femtedel jämfört med konventionell DECT. Med ECO DECT finns även möjlighet att stänga av basenhetens synkroniseringssignaler mellan samtalen.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser inga särskilda hälsorisker med bärbara telefoner - bedömningen är densamma som för mobilerna. Den som vill minska sin exponering bör välja en bärbar telefon med handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal.

Vill du minska exponeringen ännu mer kan du ställa basenheten i ett rum där ni inte vistas så mycket.

Hur är det med strålning från 3G/4G-masterna?

Strålsäkerhetsmyndigheten har under de senaste åren gjort flera mätningar av radiovågor i allmän miljö, från basstationsantenner och annan trådlös informationsteknik.

De maxvärden som rekommenderas inom EU och i de flesta länder runt om i världen brukar kunna uppmätas inom några enstaka meters avstånd, mitt framför och i höjd med antennen.

På platser där allmänheten kan vistas är exponeringen normalt bara tusendelar eller hundratusendelar av den rekommenderade maxnivån. Vid så låga nivåer finns idag inga vetenskapligt grundade misstankar om negativ hälsopåverkan.

Allt fler mobilrån

En nyare, dyr, modell av mobil kan dock innebära en annan slags fara - allt fler unga rånas på sina telefoner, eller får dem stulna.

Mobil med ett löpande abonnemang kan innebära vissa kostnader när den försvinner. Kontantkort i en äldre modell är kanske inte lika hippt, men drar inte till sig tjuvar och blir inte lika dyr att tappa bort.

Uppdaterad nov 2017

Text: Åsa Fagerström, medicinjournalist

Så begränsar du exponeringen från mobilen:

  • Använd handsfree - headset med bluetooth eller sladd med mikrofon och hörlurar.
  • Undvik att hålla luren vid örat genom att använda högtalarfunktionen.
  • Se till att ha god täckning vid samtal.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring