Till innehållet
Familjen

Akut skada eller olycka

Här hittar du fakta och goda råd om akuta åtgärder vid olycka eller nödsituation - läs på innan det händer! Viktigt Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.