Psykisk hälsa på skolornas schema

För att främja psykisk hälsa bland unga utvecklar vi inom ramen för initiativet Avicii Arena en digital utbildning för högstadieskolor.

Tonårstempen - vill få vuxna och tonåringar att prata

Tonårstempen hjälper vuxna att stärka relationen till sin tonåring genom samtal för att förebygga psykisk ohälsa.  I Tonårstempen kan vuxna bland annat ta tempen på relationen med sin tonåring genom ett självskattningstest och få konkreta tips på handfasta övningar om hur man närmar sig och pratar med sin tonåring.