För alla unga

För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa

Varje dag möter vi på Trygg-Hansa konsekvenserna av den psykiska ohälsan bland unga. Precis som ni lärare varje dag möter elever som inte mår bra. Nu kraftsamlar vi och tillsammans med Stockholm Live, Tim Bergling Foundation och Bauhaus arbetar vi nu med konkreta aktiviteter för ungas psykiska hälsa genom vårt gemensamma initiativ Avicii Arena.