Familjen

Köld och värme

Här hittar du fakta och goda råd om till exempel brännskador och förfrysning. Viktigt Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.