Familjen

Brännskador

Brännskador uppstår när levande vävnad utsätts för en så hög temperatur att den skadas.

Även annan energi än värmeenergi kan leda till samma skada på vävnaden, till exempel el- och kemisk energi. Förutom lättare brännskador på grund av att barnet vistats för länge i solen, så är brännskador till följd av skållning på varmt vatten vanligast bland barn i förskoleåldern.

Lättare brännskador kan man i regel hantera själv, i hemmet.

Svårare brännskador — uppsök sjukhus

Svårare brännskador måste snabbt omhändertas av läkare.

Det gäller:

 • om skadan är större än en handflata och om huden inte enbart är rodnad
 • om skadan är djup, har givit upphov till blåsbildning eller svartfärgad hud

Särskilt viktigt att söka vård är det vid svårare skada i ansiktet, på händer, fötter, eller i närheten av könsorganen.


Akuta åtgärder:

 • Ta bort kläder och tyg från brännskadan om det kan göras snabbt och enkelt utan att försena nedkylningen av området.
 • Kyl omedelbart ner det brännskadade området med kallt vatten i minst 15 minuter, gärna längre. Vattnet ska dock inte vara iskallt. Kylning minskar såväl storleken av brännskadan som djupet på skadan.
 • Rör inte det brännskadade området i onödan och stick inte hål på hela brännblåsor.
 • När avkylningen är avslutad, låt det brännskadade området luftas så mycket som möjligt. Undvik salvor. Om det behövs så kan du täcka det skadade området med något rent, luddfritt textilmaterial (exempelvis en bit av ett rent lakan eller örngott) för att skydda mot smuts.
 • Ta kontakt med sjukvårdsupplysningen för att få råd.
 • Brännskador till följd av elolyckor ska alltid tas om hand på sjukhus.
 • Sök läkare för alla grader av skador om de börjar värka, vätska, lukta illa, eller om barnets allmäntillstånd påverkas med feber och sjukdomskänsla.

Skada i mun och svalg

Brännskador i mun och svalg kan vara farliga eftersom de kan orsaka svullnad och inflammation i luftvägarna, vilket kan ge andningsbesvär och risk för kvävning.

Därför gäller det att handla snabbt. Risken är särskilt stor i samband med bränder, då inandning av heta gaser kan orsaka brännskador i luftvägarna.


Akuta åtgärder:

 • Lossa kläder om de sitter åt runt halsen.
 • Ge barnet kallt vatten, att dricka långsamt.
 • Uppsök snarast sjukvård.

Kemisk brännskada i ögat

Kemikaliestänk i ögat ger intensiv smärta, rodnad och svullnad i och omkring ögat.


Akuta åtgärder:

 • Skölj ögat med rinnande svalt vatten i minst 15 minuter.
 • När ögat sköljts noggrant täcker du det med en steril kompress som du fäster genom att linda den på plats med gasbinda.
 • Uppsök sjukvård med möjlighet till omhändertagande av ögonskador.

Uppdaterad maj 2017


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Olika grader av brännskador

Brännskador kan uppdelas i delhudsbrännskador och fullhudsbrännskador, eller i brännskador av 1:a, 2:a och 3:e graden.

Grad I

Delhudsbrännskada. Skadan ser ut som en ”solsveda”, ger en rodnad på huden, men inga brännblåsor. Endast den översta delen av hudens lager är påverkat.

Grad II

Delhudsbrännskada. Skadan har givit blåsor på huden, och skadan når djupare ned i huden, utan att påverka underhuden.

Ju större skadan är desto längre är läkningstiden. Större skador kan därför behöva opereras med hudtransplantation.

Ärrbildning kan uppstå vid läkningen.

Grad III

Fullhudsbrännskada.

Brännskadan har skadat hudens alla lager, kallas därför ”fullhudsskada”. De kräver större mängder energi, och uppstår ofta vid brännskador av öppen eld eller till följd av elolyckor.

Dessa skador läker inte lika enkelt som s k ”delhudsbrännskador”, det vill säga skador av grad 1 eller grad 2. Vid större brännskador av grad 3 krävs ofta hudtransplantation.

Ärrbildning är vanligt.

Om barnet förlorat medvetandet

Mer fakta och expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring