Medvetslöst spädbarn

Att hitta sitt eller någon annans spädbarn medvetslöst, till synes livlöst, är en traumatisk upplevelse och det kan vara bra att känna till vad man ska göra. 

 

Här följer en beskrivning av vad du bör göra, steg-för-steg.

Vill du veta hur man bäst tar hand om lite större barn, läs råden om medvetslöst barn istället.

 

1. Kontrollera reaktionerna

 

Undersök hur väl du får kontakt med barnet. Säg barnets namn högt, skaka försiktigt i det eller nyp mjukt i barnets skinn om du inte får kontakt med pojken eller flickan på annat sätt.

 

2. Tillkalla hjälp

 

Om inte barnet reagerar på kontaktförsöken - tillkalla hjälp.

 

3. Skapa och upprätthåll fria luftvägar

 

Titta efter i munnen och svalget och ta först bort eventuella främmande föremål.

 

Böj barnets huvud bakåt en aning genom att hålla ett finger på käkbenet under barnets haka och lyfta försiktigt uppåt, samtidigt som du med din fria hand på barnets panna böjer huvudet bakåt.

 

Vid medvetslöshet kan tungan falla ned mot den bakre svalgväggen och blockera andningsvägen. Den uppåtlyftade underkäken och huvudet lätt bakåtlutat lyfter upp tungan och skapar fri luftväg.

 

4. Kontrollera andningen

 

Lägg örat ovanför barnets mun och lyssna efter andningsljud. Kontrollera om du känner barnets utandningsluft mot din kind.

 

Titta samtidigt efter om barnets bröstkorg rör sig. Kontrollera andningen i 5-10 sekunder innan du slår fast om barnet andas eller ej.

 

Om barnet inte andas - gör 5 inblåsningar enligt mun- mot munmetoden.

 

5. Om barnet är medvetslöst, men andas

 

Håll spädbarnet i famnen med huvudet en aning tillbakalutat. Ring 112 och tillkalla ambulans. Kontrollera då och då andningen.

 

6. Om barnet är medvetslöst, inte andas och inte visar livstecken

 

Påbörja omedelbart hjärt-lungräddning (HLR) eller, om du inte vet hur man gör detta, ge andningshjälp med hjälp av mun-mot munmetoden.

 

Fortsätt med hjärt-lungräddning eller andningshjälp tills hjälp kommer eller barnet börjar andas själv.

 

 

Uppdaterad mars 2016


Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

 

Granskad av:

Gudmund Stintzing.

barnläkare, docent