Till innehållet
Familjen

Medvetslöst barn

Vad gör du egentligen ifall du hittar ditt eller någon annans barn medvetslöst, till synes livlöst? Det kan vara bra att fräscha upp kunskaperna lite då och då kring detta.

Här följer en beskrivning av vad du bör göra, steg-för-steg.

Vill du veta hur man bäst tar hand om ett medvetslöst spädbarn så läs de anpassade råden om medvetslöst spädbarn istället.

1. Kontrollera reaktionerna

Undersök hur väl du får kontakt med barnet. Säg barnets namn högt, ställ frågor.

Skaka försiktigt i barnet eller nyp mjukt i barnets skinn om du inte får kontakt med pojken eller flickan.

2. Tillkalla hjälp

Om inte barnet reagerar på kontaktförsöken - tillkalla hjälp!

3. Skapa fria luftvägar

Titta efter i munnen och svalget och ta bort eventuella främmande föremål.

Böj försiktigt barnets huvud bakåt genom att med två fingrar under hakan lyfta käken uppåt samtidigt som du med din fria hand på pannan böjer huvudet bakåt.

Bibehåll detta läge och försäkra dig att barnet verkligen andas.

Vid medvetslöshet kan tungan falla ned mot den bakre svalgväggen och blockera andningsvägen. Den uppåtlyftade underkäken och huvudet lätt bakåtlutat lyfter upp tungan och skapar fri luftväg.

4. Kontrollera andningen

Lägg örat ovanför barnets mun och lyssna efter andningsljud. Kontrollera om du känner barnets utandningsluft mot din kind.

Kontrollera andningen.

Titta samtidigt efter om barnets bröstkorg rör sig.

Kontrollera andningen i 5-10 sekunder innan du slår fast om barnet andas eller ej. Om barnet inte andas - gör 5 inblåsningar enligt mun- mot munmetoden.

5. Om barnet är medvetslöst, men andas

Placera barnet i stabilt sidoläge. Ring 112 efter ambulans. Lämna inte barnet utan uppsikt. Kontrollera regelbundet andningen.

6. Om barnet är medvetslöst, inte andas och inte visar livstecken

Påbörja omedelbart hjärt-lungräddning eller, om du inte vet hur man gör detta, gör inblåsningar med hjälp av mun-mot-munmetoden.

Ring 112 efter ambulans. Fortsätt med hjärt-lungräddning eller andningshjälp tills hjälp kommer eller barnet andas själv.

Uppdaterad mars 2016


Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

Granskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring