Till innehållet
Familjen

Stabilt sidoläge

Ett medvetslöst barn som andas ska placeras i stabilt sidoläge i väntan på läkare eller ambulans. På så sätt ligger barnet så att fria luftvägar upprätthålls, samtidigt som risken att aspirera (=andas in) maginnehåll vid en eventuell kräkning är så liten som möjligt.

Detta läge kallades tidigare framstupa sidoläge, men benämns nu stabilt sidoläge.

Viktigt! Vid risk för rygg och/eller nackskada får du aldrig själv lägga barnet i stabilt sidoläge. Stanna hos barnet och fortsätt stötta huvudet så att andningsvägarna hålls fria.

Om det inte finns denna risk så gör enligt beskrivningen nedan.

Gör så här

  1. Skapa fria luftvägar genom att böja huvudet bakåt och lyfta hakan uppåt.
  2. Med barnet liggande på rygg - lägg armen närmast dig rakt ut med armbågen vinklad uppåt i 90°.
  3. Lägg den andra (bortre) armen över barnets bröstkorg och håll armen i det läget med din hand på barnets bortre skuldra.
  4. Tag med din fria hand tag om det ben som är längst i från dig. Ta tag om nedre delen av låret, böj benet vid knät och rulla nu barnet mot dig försiktigt.
  5. Låt det bortre benet vila ovanpå det närmsta benet med knät i ca 90° vinkel och låt kinden vila mot ”övre” handen.
  6. Justera hand och ben så att barnet ligger stabilt och inte riskerar att falla framåt. Böj barnets huvud bakåt så att luftvägarna hålls fria.
  7. Ring 112 för ambulans och invänta hjälp.

Uppdaterad mars 2016

Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

Granskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring