Familjen

När barn stukat eller brutit sig

Olycksfallsskador såsom arm-, benbrott och stukningar är mycket vanliga bland barn. Hos små barn kan frakturer uppstå mer odramatiskt än hos vuxna, och du som förälder kanske inte uppfattar skadan förrän efteråt.

De flesta skelettskador brukar läka bra hos barn, ju yngre barnet är desto kortare är läkningstiden.

Ibland kanske du inte ens kan påminna dig vad som hänt barnet, utan lägger plötsligt märke till att det lilla barnet inte vill gå, stödja på sitt ena ben, eller använda ena armen. Detta kan vara tecken på en skelettskada som kräver kontakt med sjukvård.

Små barn - mjukare skelett

Skelettskador hos barn kan ofta uppkomma utan att särskilt mycket energi frigjorts i själva skadeögonblicket, en viktig skillnad jämfört med hos vuxna. Små barn har ett mjukare, mer elastiskt men mindre starkt skelett än vuxna och samtidigt starka muskelfästen och senor. Detta förklarar varför det ofta behövs ganska litet energi för att barnet ska få en liten skelettskada. Om olyckan är mer tydlig kan enkla åtgärder hjälpa ditt barn tills hjälp har kommit.

Skelett eller ledbandsskador i handen eller armen behöver ofta ett stödjande förband, t ex ett s k "tvåfingerförband", eller en gipsskena. Se tips för olika slags skador här på sajten!


Granskad av:

Henrik Arnell, överläkare, barnläkare

Läs gärna mer om:

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring