Familjen

I pulkabacken och snökojan

Pulkabacken är underbar - men inte helt ofarlig. Under snörika vintrar gör ungefär 3000 barn sig så illa att de måste uppsöka akuten. Drygt var tionde skada är så pass allvarlig att barnet läggs in på sjukhus.

Krockar och andra olyckor kan inträffa med både pulkor, tefat, stjärtlappar, madrasser och kälkar/snowracers.

Bästa sättet att undvika allvarliga olyckor är att föräldrar eller andra vuxna finns med i backen, och kan bidra med en vuxens omdöme. En undersökning som Trygg-Hansa gjort visar att var tionde förälder har varit med om en olycka med pulka.

– Barn ska självklart ha hjälm även när de sitter i pulkan och vuxna ska hjälpa till så att pulkan inte kör på någon annan eller krockar med exempelvis ett träd, säger Barnens Försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

De allvarligare olyckorna bland pojkar slutar i nästan hälften av fallen med någon slags Hjärnskakning och andra huvudskador är också vanliga.

Snökojor

När snön har fallit hela natten kan barnen kanske bygga både snöfästningar och kojor. En snögrotta görs lätt genom att en stor snöhög skottas ihop och får frysa ihop under några timmar. Men hur gör man för att grottan eller kojan inte ska vara farlig?

Som förälder bör du vara närvarande då ditt barn leker i en sådan grotta.

Det kan vara svårt att gräva ur lagom mycket, så att taket inte går sönder. Ett sätt är att sticka ner pinnar som är 30 cm långa runt om i högen och gräva ut en håla tills pinnarna syns. Då kan man vara säker på att taket är 30 cm tjockt. Självklart håller snökojans tak förmodligen inte ändå för att någon går på det. Om kojan är lite djupare - gör för säkerhets skull ett ventilationshål på lämpligt ställe.

Att leka vid kanten av en bilväg är alltid farligt. För en snökoja som grävs i en hög som snöröjningen röjt undan finns det en uppenbar risk att plogbilen återkommer för att trycka ihop ännu mer snö. Den kan arbeta fort, och risken är stor att den backar på ett barn som leker på eller invid gatan. Ställ gärna upp pulkor omkring snöhögar nära vägkanten. Och håll barnen under uppsikt.

Här kan du läsa på om nedkylning.


Uppdaterad nov 2015

Författare:

Åsa Fagerström, medicinjournalist

Fem tips inför pulkaåkning i långa, branta eller välbesökta backar

  • Se till att barnen har CE-märkt hjälm som även täcker panna och bakhuvud.
  • En vuxen bör alltid finnas med i backen.
  • Undersök att det inte finns några hinder i backen som barnen kan köra på, stubbar, träd, ståltrådar etc.
  • Lär barnen att alltid gå upp vid sidan av backen.
  • Kontrollera att farten inte kan bli så hög att färden riskerar att sluta på en trafikerad gata.

Källor:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Barnolycksfallsfonden,

Trygg-Hansa, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Sundbyberg.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring