Till innehållet
Familjen

Hjärnskakning hos barn

Om barnet i samband med en olyckshändelse blir tillfälligt medvetslöst eller tappar minnet kallas det för hjärnskakning ("commotio cerebri").

Den vanligaste orsaken till hjärnskakning hos späda barn är cykelolyckor. De sistnämnda förebyggs i de flesta fall genom användning av cykelhjälm. Oftast är barnet frånvarande bara en kort stund och återhämtar sig i allmänhet snabbt.

Hjärnan blir skakad eller omruskad vid slag mot huvudet. Det lilla barnet har en relativt stor och tung skalle. Slag mot skallen kan då leda till ”hjärnsvullnad”, blödning eller benbrott (fraktur). Det är svårt att avgöra medvetslöshet hos små barn.

Ett barn som varit med om en misstänkt eller säker hjärnskakning bör alltid undersökas av läkare.

Tecken på hjärnskakning

  • Kortvarig medvetslöshet
  • Yrsel
  • Illamående med eller utan kräkningar
  • Svårighet att minnas vad som hänt
  • Lindrig - måttlig huvudvärk
  • Förvirring
  • Trötthet

Om barnet slagit huvudet och varit kortvarigt medvetslöst

  • Se till att barnet sitter eller ligger ner.
  • Behandla eventuella mindre ytliga sår och blåmärken med kallt omslag.
  • Se till att barnet vilar under noggrann uppsikt. Kontrollera medvetandet med jämna mellanrum genom att tilltala barnet.

Alla barn med misstänkt hjärnskakning ska undersökas på vårdcentral eller sjukhus. De flesta kan komma hem igen efter en observationstid, eller eventuellt en inläggning för observation. Det är vanligt att man idag genomför en röntgenundersökning med så kallad datortomografi innan barnet får komma hem.

Uppdaterad sept 2016


Granskad av:

Gudmund Stintzing,

barnläkare, docent

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring