Till innehållet
Familjen

Vaccinationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet startar när barnet är tre månader och avslutas vid 14-16 års ålder. Därtill finns det en rad "extra" vaccinationer för barn.

Viktigt: Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.