Familjen

Risker med vacciner

De vacciner som används idag har betydligt färre biverkningar än de vi tidigare haft.

Dessutom finns det numera ett väl utvecklat system för kontroll av vaccinernas säkerhet och hantering, allt för att minimera de risker som finns.

Alla vacciner som används i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. Vaccinernas effekt och säkerhet kontrolleras även kontinuerligt efter det att de börjat användas i barnvaccinationsprogrammet.

Biverkningar

De allra flesta barn får inga eller obetydliga vaccinbiverkningar, som normalt går över inom ett par dagar.

För vaccinet Pandemrix, som användes för vaccinering mot den nya influensan (H1N1), 2009/2010, fanns däremot en risk för den sällsynta men allvarliga sjukdomen narkolepsi.

MPR-vaccin, (mot mässling, påssjuka och röda hund), kan ge svullnad på injektionsstället och måttlig feber.

Det är heller inte ovanligt att barnet efter några dagar får ett blekrött mässlingsliknande utslag på kroppen. Mindre vanligt är det med hög feber och ev. feberkramp eller ledvärk.

Det finns också mycket ovanliga reaktioner t.ex. brist på blodplättar (trombocytopeni) och hjärninflammation. Det sistnämnda är en sällsynt men fruktad komplikation, som dock är tusen gånger vanligare om barnet får sjukdomen mässling, än om det vaccineras.

Det fanns tidigare en misstanke om att MPR-vaccinet orsakade s.k. autism, men den misstanken har helt kunnat avfärdas genom omfattande forskning.

Vid kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B, är det vanligt med lokal smärta och svullnad på injektionsstället. Måttlig feber är också vanligt.

Mindre vanligt är hög feber och kraftig gråt. I sällsynta fall kan det förekomma en kraftig allmänpåverkan med muskelslapphet som kan ge upphov till stor oro men som är övergående och ofarligt.

Övriga vacciner kan ge liknande biverkningar som de ovan nämnda.

Kontakta BVC eller skolhälsovården om du undrar över, eller är orolig för, ditt barns reaktion på vaccinationen.

När ska man inte vaccinera sitt barn?

Barn som har en akut infektionssjukdom med feber och allmänpåverkan ska inte vaccineras. En lättare förkylning utan feber är dock inget hinder.

Barn med kroniska sjukdomar, framför allt de med ett starkt nedsatt immunförsvar, ska vaccineras i samråd med behandlande läkare. Det samma gäller om barnet tidigare visat kraftig reaktion efter vaccinering, eller har kraftig överkänslighet/allergi för något av de ämnen som ingår i vaccinet.


Granskad februari 2020 av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring