Familjen

Vaccinera gravid mot kikhosta?

Fråga:

Jag är gravid i vecka 34 och överväger att vaccinera mig mot kikhosta för att bebisen skall få ett skydd fram tills dess egen vaccination ägt rum. Jag vill veta om det finns några nackdelar med att vaccinera mig. Har förstått att det vaccin som finns tillgängligt är ett s k kombinationsvaccin där även stelkramp o difteri ingår.

Jag är född 1977 och har hört att det vaccin jag själv fick som liten var så gott som verkningslöst och att jag därför i så fall bör vaccineras med Infanrix istället för Boostrix då jag kan sägas sakna grundskyddet själv. Men jag undrar alltså om det finns några risker/nackdelar med att ta detta vaccin?

Hoppas på svar då det varit väldigt svårt att få rådgivning inom det här området!

Svar:

Tack för din fråga som tar upp den här aspekten på hur man kan skydda sig själv, sitt spädbarn och familj mot kikhosta. Din idé är att du ska vaccinera dig själv mot kikhosta och därmed överföra s.k. antikroppar till ditt ofödda barn. De skulle sedan skydda barnet mot smitta tills det är dags för vaccination på BVC. Du skulle själv få ett gott skydd mot kikhosta och inte smitta ditt barn eller familj om du skulle bli smittad. Däremot är det inte helt klart hur bra det skydd är, som du överför med antikroppar till ditt ofödda barn.

Det stämmer också att det kikhostevaccin man gav på sjuttiotalet hade dålig skyddseffekt. På nittiotalet genomfördes en mycket stor studie i Sverige av nya kikhostevaccin. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd men om man blir smittad blir man mindre sjuk än om man inte är vaccinerad.

De vaccin som finns mot kikhosta är ett s k kombinationsvaccin, som också skyddar mot stelkramp och difteri. Det finns egentligen inget som talar emot att vaccinera gravida med den typen av vaccin efter 20:e graviditetsveckan men erfarenheten och studier är relativt begränsade.

När det gäller Infanrix, som också är ett kombinationsvaccin så är det avsett för primärvaccination av barn yngre än fyra år. Med primärvaccination menar man den första omgången vaccin med vilken man skapar ett grundskydd. Det finns ingen dokumentation om dess användning för gravida.

Har du vaccinerats tidigare och senare kanske varit utsatt för smitta av kikhosta? Då gäller vaccinet Boostrix, som är ett kombinationsvaccin. Det är avsett att ”boostra” dvs stärka immunförsvaret när man redan är grundvaccinerad. Det finns dokumentation som visar att vaccinet ger ett bra immunsvar mot kikhosta. Tillverkaren GlaxoSmithKline manar dock till viss återhållsamhet då erfarenhet av att ge vaccinet till gravida är begränsad.

Att få kikhosta när man är gravid kan vara riktigt jobbigt och finns det kikhosta i omgivningen kan det finnas skäl att skydda sig och andra genom vaccination. Det finns ännu inga allmänna anvisningar och rutiner man rekommenderar för vaccination av gravida mot kikhosta.


Besvarad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring