Till innehållet
Familjen

Medicinsk smärtlindring under förlossning

Ingen förlossning är den andra lik och hur mycket smärta man upplever är individuellt. För den som känner att smärtan är ohanterlig finns flera sätt att få lindring. Här berättar vi om de olika alternativen på medicinsk väg.

Att välja smärtlindringsmetod

Det är i första hand du som ska föda som avgör vad du vill ha för smärtlindring. Skaffa kunskap om de olika metoderna och diskutera gärna alternativen med din barnmorska på din barnmorskemottagning redan i förväg. Alla barnmorskemottagningar erbjuder en föräldrautbildning som är gratis. Dessutom finns olika förlossningsförberedande kurser att gå.

Under värkarbetet finns det många former av icke-medicinsk smärtlindring. Det går även att få medicinsk smärtlindring, här är de vanligaste metoderna:

Smärtstillande tabletter

Det är vanligt att man vid behov får ta smärtstillande tabletter under vissa delar av förlossningen, framför allt under latensfasen och mot eftervärkar. Oftast är det läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon, och det är mycket viktigt att inte överskrida maxdosen.

Lustgas

Lustgas är den vanligaste medicinska smärtlindringsmetoden, cirka 70 procent använder detta under en förlossning. Många upplever att lustgas ger en bra smärtlindring. Lustgasen andas in genom en andningsmask varje gång en värk börjar kännas och pausar sedan när värken börjar ta slut. Effekten kommer efter cirka 30 sekunder och håller i sig någon minut efter att man slutat andas i masken. Den kan upplevas som en känsla av berusning, vissa blir även lite illamående av lustgasen.

För att lustgasen ska fungera effektivt är det viktigt att lära sig tekniken, vilket kan ta upp 20 minuter, och att man börjar innan smärtan är allt för kraftig. Lustgasen försvinner snabbt ur kroppen och har inga kända negativa effekter på barnet eller värkarbetet.

Morfinliknande preparat

Det finns olika typer av morfinliknande preparat, men morfin är vanligast. Det ges med hjälp av en spruta eller i tablettform, ibland med kombination med andra läkemedel. Morfin ges främst under öppningsskedets latensfas om den är långdragen och kvinnan är mycket trött och behöver vila. Under den aktiva delen av öppningsskedet är det mycket ovanligt att morfin används.

Det är bra att känna till att barnet påverkas av morfinet. Det är ofarligt för barnet i magen, men om det ges kort tid före förlossningen kan barnet bli slött och sömnigt efter födseln.

Lugnande medel / sovdos

Användandet av lugnande medel har minskat kraftigt inom förlossningsvården. Biverkningarna anses alltför besvärande för barnet. Kvinnor som behöver sova inför förlossningsarbetet erbjuds i första hand andra lösningar, att använda sig av icke-medicinska smärtlindringsmetoder.

I bland ges istället en så kallad ”sovdos”. Innehållet i denna varierar lokalt, oftast ges Alvedon tillsammans med Bricanyl, en tablett som gör att värkarnas frekvens minskar för ett par timmar. Värkarna återkommer dock alltid, men mamman kan få några timmars välbehövd vila innan dess.

Ryggbedövning – Epiduralblockad (EDA)

Det brukar i folkmun kallas för ryggbedövning eller epidural, men det riktiga namnet är epiduralblockad. Vanligtvis ges den när livmodermunnen är öppen minst 3–4 centimeter.

Den ges av en narkosläkare som lägger in en tunn plastslang i ett mellanrum i ryggraden utanför ryggmärgen. Då blockeras nerverna som förmedlar smärta från livmodern till hjärnan, vilket brukar ge god smärtlindring. Med den vanligaste formen av EDA har du kvar känseln i benen och kan vara uppe och gå. Doseringen av läkemedel kan sedan ges med jämna intervaller eller med hjälp av en så kallad PCA-pump.

Kontinuerlig fosterövervakning sker normalt. Mamman får en kanyl i handen eller armen, eftersom ryggbedövning kan ge blodtrycksfall och då behöver man ge läkemedel för att höja blodtrycket. Värkarbetet kan också glesas ut och omkring 80 procent av kvinnor som får ryggbedövning får även värkförstärkande dropp för att stimulera värkarbetet.

Ryggbedövning brukar ge mycket god smärtlindring. Kvinnan kan dock få svårare att krysta. Det finns en liten risk för frossa samt besvärande klåda, och kan även bli svårare att kissa under förlossningsarbetet och de första timmarna efter förlossningen. Man kan också se en ökning av användning av sugklocka när kvinnan har en ryggbedövning. Mer sällan inträffar även andra, lite mer komplicerade biverkningar.

Spinalbedövning

Spinalbedövning är också en form av ryggbedövning och skiljer sig rent teknikmässigt epiduralbedövning. Läkemedlet injiceras med en tunn nål direkt i spinalrummet och används oftast vid kejsarsnitt men kan också ibland användas vid en vanlig förlossning att förloppet är väldigt snabbt.

Livmoderbedövning – Paracervicalblockad (PCB)

PCB är en lokalbedövning av nerverna runt livmoderhalsen och ges med spruta längst in i slidan. Det tar omkring 20 minuter att förbereda sprutan, men man känner smärtlindring redan efter några minuter och den varar i 1,5 timme.

Bedövningen kan ges från det att livmodermunnen är öppen 3–4 cm tills den är öppen 7–8 cm och kan upprepas en gång vid behov. För att lägga en PCB krävs vattnet gått och att förlossningen fortskrider normalt. Behandlingen kräver kontinuerlig fosterövervakning. Är idag mycket ovanlig i Sverige.

Bäckenbottenbedövning – Pudendusblockad (PDB)

PDB ger smärtlindring i bäckenbotten samt mellan slidöppning och anus. Den ges under utdrivningsskedet om kvinnan upplever detta mycket smärtfyllt och är vanligt förekommande om barnet behöver födas med hjälp av sugklocka. Används också efter förlossningen när barnmorskan ska undersöka om det har uppstått bristningar som behöver sys. Bedövningen kan läggas på två olika sätt; en yttre eller en inre teknik.

Smärtlindring kan behövas även efter förlossningen

Ibland kan barnmorskan behöva sy bristningar som uppkommit i samband med förlossningen och då går det att lägga ett lokalbedövningsmedel. Vid ytliga bristningar räcker det ofta att använda en bedövningsspray, men man kan även lägga en bäckenbottenbedövning som ger mer effektiv smärtlindring.

Eftervärkar kan förekomma i flera timmar efter förlossningen. Blir smärtan för besvärlig kan den lindras med vanliga värktabletter med paracetamol, till exempel Alvedon, eller tabletter med morfinliknande effekt.


Uppdaterad juni 2018
Granskad av: Gudrun Abascal, (chefsbarnmorska, grundare av BB Stockholm och BB Sophia)

 

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring