Familjen

Förlossningens tre skeden

När man väntar sitt första barn kan det vara tryggt att veta hur en förlossning brukar gå till. Själva förlossningsarbetet delas in i tre skeden: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.

Öppningsskedet

Det börjar med att förlossningen startar. (Så vet du att förlossningen är på gång). Då kallas det för latensfasen och innebär att livmoderhalsen mjuknar, blir kortare (utplånas) och livmodermunnen börjar öppna sig. Värkarna är ofta oregelbundna och smärtan inte så intensiv. Vanligtvis är man fortfarande kvar hemma vid den här tidpunkten. Under denna tid är det bra att vila upp sig och äta ordentligt, för att orka.

Det är i regel den fas som tar längst tid, cirka 20 timmar. För vissa kvinnor pågår den i flera dygn, men då har oftast värkarna avstannat, ibland med några timmars intervall. För andra går den snabbt över i en aktiv fas.

När värkarna så småningom blir starkare och kommer tätare är öppningsskedet inne i sin aktiva fas. Aktiv fas anses man vara i om man har smärtsamma värkar, vattnet har gått, och/eller livmodermunnen har plånat ut sig och öppnat sig 1 cm, alternativt är öppen 4 cm.

Om 2 av dessa tre kriterier uppfylls räknas det som om kvinnan är i aktiv fas. Du kan behöva naturlig eller medicinsk smärtlindring mot smärtan.

Statistiskt sett öppnar sig sedan livmodermunnen sig en halv till en cm per timme, men detta är statistik och säger inget om hur det blir för den enskilda kvinnan. Upptill 12 timmar anses normalt för den aktiva delen av öppningsskedet, för en omföderska går det i regel fortare. Barnets huvud har tränger här ner från bäckeningången och förbi spinaeknölarna, då kan det hända att man mår illa och kräks.

Utdrivningsskedet

Utdrivningsskedet delas in i en nedträngningsfas och en krystfas. När livmodermunnen öppnat sig helt – 10 cm – har kvinnan kommit in i utdrivningsskedets första del, den så kallade nedträngningsfasen.

Den kan ta upp till 2–3 timmar för förstföderskor men om kvinnan är en omföderska går det betydligt snabbare. Barnets huvud roterar och huvud tränger ned mot bäckenbotten. Trycket mot ändtarmen ökar och värkarna blir kraftigare, och övergår till krystvärkar. Kvinnan känner ofta intuitivt att hon vill krysta fram barnet. Krystvärkarna är en slags rytm som växlar mellan att ta i av alla krafter och att spänna av. Känslan kan påminna om att krysta vid toalettbesök.

Krystfasen inleds när barnets huvud befinner sig mot bäckenbotten och kan ta upp till en timme hos förstföderskor och 30 min hos omföderskor. Barnmorskan är med hela tiden för att guida och hjälpa kvinnan, hon hjälper också till med olika handgrepp för att undvika att kvinnan ska få bristningar

När barnets huvud skymtar i slidmynningen är det dags att börja krysta oforcerat. Krystningen hjälper barnet framåt och det skymtar under varje värk i slidmynningen – ända tills barnets huvud fötts fram. Där efter roteras barnets axlar, för att sedan glida fram och resten av barnet föds fram. Grattis, ditt barn är fött!

Efterbördsskedet

När barnet är fött ska moderkakan lossna och födas fram. Då drar livmodern ihop sig och mamman känner eftervärkar. Efter en stund lossnar moderkakan och krystas fram. Oftast lossnar moderkakan efter några minuter men ibland kan det ta uppemot 30–60 minuter. Barnmorskan kontrollerar att moderkakan är hel, så att ingen del av moderkakan eller fosterhinnorna är kvar i livmodern eftersom det ökar risken för infektion.

Barnmorskan kommer också noga att klämma på livmodern flera gånger de första timmarna för att se så att den drar ihop sig ordentligt, eftersom man annars riskerar att blöda stora mängder.

Nu är det dags för att göra en kontroll om några bristningar uppstått. Detta kan upplevas smärtsamt så därför erbjuds alla kvinnor bedövning innan detta moment sker. Bedövningen sker med hjälp av lokalbedövning alternativt bäckenbottenbedövning. Om barnmorskor finner bristningar som behöver åtgärdas görs detta nu.

Mer om förlossningen:


Måste förlossningen göra ont?

Om att föda hemma

Uppdaterad juni 2018

Granskad av: Gudrun Abascal, (chefsbarnmorska, grundare av BB Stockholm och BB Sophia)