Familjen

Hemförlossning - föda hemma

Hemförlossning kallas det när mamman väljer, och planerar, att föda sitt barn hemma med hjälp från barnmorska.

Det är bara någon procent av svenska kvinnor som vill genomgå en hemförlossning och att föda hemma är omdiskuterat. Såväl Socialstyrelsen som en större del av landets kvinnokliniker har en negativ inställning till hemförlossningar, men som med mycket annat växlar trenderna.

I flera andra länder är inställningen mindre negativ: I Nederländerna föder ungefär en tredjedel av kvinnorna hemma. Även i Storbritannien, Danmark och Norge föds fler barn i hemmet än här i Sverige.

Om du vill föda hemma

Om du är gravid och vill föda hemma, kan du i vissa fall få bidrag för att täcka kostnader för förlossning i hemmet även i Sverige. Men det finns i så fall vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda:

  • att du är omföderska
  • att tidigare förlossning eller förlossningar förlöpt normalt
  • att den nuvarande graviditeten hittills varit problemfri

Uppdaterad april 2021

Granskad av Eva Wiberg-Itzel, docent och förlossningsöverläkare

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring