Familjen

IT-test /InTagningstest, CTG och Apgarpoäng vid förlossning

Ett par av de kontroller och tester som görs vid förlossningen är IT-test /InTagningstest (tidigare door-test) och CTG-övervakning. När barnet väl är fött bedöms hälsotillståndet med så kallade Apgarpoäng. Här berättar vi om de vanligaste undersökningarna vid en förlossning.

IT-test /InTagningstest och CTG

När den gravida kommer till förlossningsavdelningen görs ett intagningstest, tidigare kallat ”door-test”, för att mäta värkarna och barnets hjärtfrekvens. Det görs genom att den gravida kopplas till en CTG-apparat (kardiotokografi). Två små dosor, en för att mäta barnets hjärtfrekvens och en för att mäta styrkan och längden på värkarna, fästs på kvinnans mage med ett elastiskt band. Mätresultaten registreras som kurvor på en skärm. På så sätt får vårdpersonalen en uppfattning om hur barnet mår i livmodern, och om värkarnas frekvens och intensitet.

I början av förlossningsförloppet använder man sig vanligtvis av CTG-övervakning då och då. Om något skulle vara avvikande under förlossningen görs övervakningen hela tiden. Mot slutet av förlossningen övervakar man nästan alltid kontinuerligt med CTG. Om det under förlossningsarbetets gång blir svårt att komma åt och mäta med CTG, sätter man istället en liten elektrod, en så kallad skalpelektrod, på barnets huvud. Om hjärtljudskurvan visar någon form av avvikelse kan ett blodprov som mäter laktat/mjölksyra tas, vilket visar hur väl syresättningen i barnets blod fungerar.

Barnmorskan kontrollerar förlossningsarbetet

Under förlossningen kontrollerar barnmorskan med cirka 2 till 3 timmars intervaller, ibland oftare, att förlossningsarbetet går framåt. Kontrollerna utförs genom att barnmorskan bedömer livmoderhalsens öppningsgrad och hur långt ner i förlossningskanalen barnets huvud har trängt, vilket bedöms genom en vaginal undersökning som görs med hjälp av barnmorskans händer. Normalt öppnar sig livmoderhalsen omkring en halv till en centimeter per timme. Detta kan dock variera och det går vanligen snabbare för omföderskor jämfört med förstföderskor.

När barnet är fött

Direkt efter det att barnet är fött gör barnmorskan en bedömning av barnets tillstånd med hjälp av den så kallade Apgar-skalan. Apgar-poängen anger en uppskattning av hur barnet mår. Barnmorskan bedömer bland annat barnets andning, puls, hudfärg och retbarhet (hur mycket barnet grimaserar eller skriker). Maxpoäng är 10 och en hög Apgar-poäng visar att barnet verkar mår bra. Barnmorskan tar också ett blodprov, så kallade blodgaser, från barnets navelsträng. Det berättar hur väl barnet har syresatts i samband med framfödandet.

När det så småningom börjar bli dags att åka hem undersöks det nyfödda barnet ytterligare. Man mäter bland annat syresättning av blodet med så kallad POX-mätning för att hitta svårare hjärtfel. Eventuell gulsot kontrolleras också.

Uppdaterad september 2018

Granskad av Gudrun Abascal, (chefsbarnmorska, grundare av BB Stockholm och BB Sophia) 

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring