Familjen

Första spädbarnstiden: undersökningar på BB och goda råd

Innan det är dags att åka hem med ert nyfödda barn står en rad undersökningar på BB på agendan. Här listar vi dem tillsammans med några goda råd som är bra att tänka på när ni väl har kommit hem med bebisen.

Barnmorskan gör följande undersökningar

Barnets gulsot / bilicheck

Mer än 50 % av alla nyfödda barn får en lätt gulsot de första dygnen. Detta då barnets lever är omogen och inte kan bryta ner det gula färgämnet bilirubin som bildas när överskottet av röda blodkroppar ska brytas ned. Detta sker genom att man mäter gulheten i barnets hud med en mätapparat, vilket inte gör ont.

POX-mätning

Undersökningen innebär att man mäter barnets syresättning i handen och foten genom att en liten klämma placeras på dem, vilket är helt smärtfritt. Syftet är att upptäcka eventuella hjärtfel som inte ger några övriga symtom de första dygnen.

PKU

PKU är ett rutinmässigt blodprov som tas på alla nyfödda barn. Provet är frivilligt. Genom några droppar blod kan man utesluta olika allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla om de upptäcks tidigt. Provet kan tas tidigast 48 timmar efter att barnet är fött och helst inom 3–5 dagar, och det kan även tas vid eventuellt återbesök. Testet sparas i PKU biobank per automatik om föräldrarna inte tackar nej detta.

Hörseltest

Ju snabbare en hörselnedsättning upptäcks desto tidigare kan resurser sättas in för att förbättra nedsättningen. Därför görs ett hörseltest på alla barn inom de två första veckorna, eventuellt vid ett återbesök. Det kan dock vara svårt att genomföra de första dagarna då barnet kan ha kvar fostervatten i öronen.

Barnmorskan kontrollerar också barnets hudfärg, att barnet har en normal andning och normal kroppstemperatur, har kissat och bajsat, har normal sugförmåga vid bröstet om barnet ammas, barnets vikt och att inte barnet avviker från det normala.

Barnläkarens undersökning (BLUS)

Barnläkarundersökningen görs före hemgång och sker tidigast sex timmar efter barnets födsel. Barnläkaren gör en utförlig undersökning av barnet. Denne lyssnar bland annat på hjärta och lungor samt undersöker barnets ögon med hjälp av en ögonspegel för att se att barnet inte lider av grå starr. Barnets höfter kontrolleras också för att se att barnet inte har en höftledsluxation.

Allmänna råd till föräldrarna den första tiden hemma

Under de första dygnen behöver barnet fortsatt närhet: ha barnet mycket hud mot hud – även om du inte ammar. Se till att ansiktet är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig. Här är några råd som är bra att tänka på:

 • Barnet behöver fri tillgång till luft. Genom att hålla barnets ansikte fritt när det sover minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Risken ökar kraftigt om spädbarnets ansikte och huvud täcks av filt eller andra sängkläder.
 • Spädbarn ska hållas lagom varma, men inte ha för mycket kläder på sig. Anpassa därför klädseln efter omgivningens temperatur. Spädbarn ska kunna röra sig obehindrat under sömnen, därför är det viktigt att ditt barn kan röra armar och ben när det sover.
 • Barnet ska sova på rygg för att förebygga plötslig spädbarnsdöd. Läs Socialstyrelsens råd angående förebyggande åtgärder mot plötslig spädbarnsdöd. 
 • Om barnet ammas så lägg barnet till bröstet så ofta det visar tecken på att vilja suga. Om du inte ammar så behöver barnet få mat minst åtta gånger per dygn.
 • Kontrollera att barnet kissar och bajsar inom de första två dygnen.
 • Napp kan användas när barnet ska sova efter att amningen är etablerad.
 • Titta på barnets hudfärg två gånger om dagen, helst i klart dagsljus. En lätt gulfärgning av hud och ögonvitor är normalt. Om barnet är tydligt gult på hela kroppen kan barnet behöva hjälp, kontakta då BB.
 • Växla huvudets läge för att förebygga sned skalle, det finns även speciella platta ”kuddar” för nyfödda som motverkar detta.
 • Rökning och snusning påverkar barnet negativt. Det gäller även när den ammande föräldern utsetts för passiv rökning.
 • Lämna inte ert spädbarn ensamt.
 • I förkylningstider bör snuviga och infekterade syskon eller anhöriga inte ha närkontakt med barnet. Förkylningsvirus, som hos större barn och vuxna ger lättare snuva och hosta, kan hos det nyfödda barnet ge allvarliga symtom som till exempel andningsbesvär. Tänk därför också på att tvätta händerna innan du sköter ditt barn.
 • Om barnet inte vill suga, inte vaknar efter sömn, verkar irriterat när du berör och tröstar det, inte skriker kraftfullt eller har en blekgrå hudfärg kan det vara tecken på sjukdom. Kontakta BB, BVC eller akutmottagning oavsett tid på dygnet.

Granskad av Gudrun Abascal, (chefsbarnmorska, grundare av BB Stockholm och BB Sophia) 2018-05-18

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring