Till innehållet
Familjen

Knep för att få igång förlossningen?

Fråga:

Hej! Jag vill fråga: Hur ska jag kunna veta när förlossningen verkligen tänker sätta igång?

Jag har åkt in i förtid nu två gånger och det känns ju dumt, även om jag gått över tiden nu.

Finns det något sätt att hjälpa förlossningen att komma igång? Någon påstod att man skulle ta en nubbe, någon annan att man skulle ha sex, och så har jag hört att man kan ut och promenera allt vad man orkar så går det snabbare – finns det någon sanning i det där!?

Svar:

Det är svårt att säga exakt när det är dags att åka till sjukhuset.

Alla kvinnor har förvärkar under graviditeten. De är mer eller mindre starka och olika kvinnor känner av dem mer eller mindre. Förvärkarna upplevs som att livmodern blir hård och att man känner att det pressar och trycker nedåt. I regel tilltar de i slutet av graviditeten och är vanligare hos omföderskor än hos förstföderskor. Trycket och pressen kan vara mycket uttalade och upplevas som obehagliga men är i regel inte förenade med ren smärta.

Även om man har täta ”värkar” som kommer regelbundet och upplevs något smärtsamma men efter några timmar försvinner för ett längre uppehåll, så handlar det troligtvis fortfarande om förvärkar, och förlossningen har ännu inte kommit igång.


Förlossningsvärkar är alltid förknippade med någon form av smärta, men den kan variera mycket i intensitet och upplevs mycket olika av olika kvinnor. Ofta börjar smärtan i ryggen för att sprida sig framåt till nedre delen av livmodern och ibland ner i låren. Förlossningsvärkarna ökar – till skillnad från förvärkarna - i styrka, längd och täthet. Ytterligare ett tecken på att det är förlossningsvärkar är att de tilltar i styrka när man är upprätt och rör på sig.

Oftast är det graden av smärta men ibland kan det också bara vara en allmän känsla av oro som avgör när man vill åka in. Det kan vara en fördel att föräldrarna innan diskuterar om de vill vara hemma så länge som möjligt eller om de vill åka in så tidigt som möjligt. Men du får givetvis också ha den inställningen att ”det får ge sig” när situationen väl uppstår.

Ett sätt att tänka är att det är dags att åka in när du känner att sjukhuset kan ge dig något som du inte kan få hemma. Du kanske till exempel har behov av att någon kontrollerar att barnet mår bra, eller av smärtlindring. Du ska försöka vara där du känner dig absolut tryggast.

En vanlig rekommendation är att om allt är normalt kan du stanna hemma tills värkarna varar i sextio sekunder och kommer 3–4 gånger inom 10 minuter när det är första barnet. För omföderskor gäller 2 gånger inom 10 minuter. Det går bra att vara hemma om vattnet inte har gått och om du känner att allt är bra och att barnet rör sig som vanligt.

Om du är osäker på om det är dags att åka in eller inte - kontakta förlossningsavdelningen.

När det gäller din fråga om man kan påskynda förlossningsstarten finns det många skrönor, och tror man tillräckligt på något så kanske det blir en sanning. Man vet ju inte i dag vad det är som gör att förlossningen startar - om det är barnet eller kvinnan själv som står för den utlösande faktorn.

Själv tänker jag att det bästa är om kvinnan själv kan tänka att det finns en mening med varför barnet behöver ha den tid som det blir.

Man vet i alla fall att stresshormoner kan ha en bromsande effekt på förlossningshormonerna. Så ett gott råd - stressa inte.


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska

Gravidfakta, tips och expertsvar:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring