Till innehållet
Familjen

Så fungerar vaccinerna

Vaccination innebär att kroppen tillförs antingen delar av det smittämne - bakterie eller virus - som orsakar sjukdomen, eller en försvagad alternativt avdödad form av hela smittämnet.

På så sätt lär sig kroppen att känna igen och bygga upp ett immunförsvar mot ett smittämne d.v.s. den bakterie eller det virus som orsakar sjukdomen. Det går bra att ge vaccin mot flera smittämnen samtidigt - det kallas då kombinationsvaccin.

De flesta vacciner ges två eller flera gånger. Man ger påminnelse- eller s.k. boosterdoser för att påminna immunförsvaret hur smittämnet ser ut, för att skapa ett långvarigt immunologiskt minne och skydd.

Under fosterlivet får barnet en del s.k. antikroppar mot smittämnen från mamman. Det skyddet varar inte längre än barnets första levnadsmånader. Även för tidigt födda barn kan vaccineras på vanligt sätt.

Innehåll i vaccinerna

Nedanstående uppgifter om innehåll gäller vacciner som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Difteri- och stelkrampsvaccinerna består av inaktiverade toxiner (gifter som utsöndras av bakterien), som ges vid fem tillfällen ger ett bra immunsvar med ett gott skydd.

Kikhostevaccinet består av flera renade beståndsdelar från kikhostebakterien. Det ges vid fem tillfällen och ger ett gott, men inte hundraprocentigt, skydd.

Hib-vaccinet innehåller en sockerart från bakterien, kopplat till ett äggviteämne som förbättrar immunsvaret och ger ett bra skydd.

Poliovaccinet ges i Sverige i injektion till skillnad från de flesta länder som ger vaccinet i form av droppar. Det består av döda viruspartiklar och ges vid fyra tillfällen. Vaccinet ger ett bra skydd mot polio.

MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, ges vid två tillfällen. Det innehåller levande, försvagade virus som förökar sig i kroppen och ger en symtomlös eller mycket lindrig infektion. Kroppens immunförsvar angriper viruspartiklarna och utvecklar ett bra och långvarigt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund.

Pneumokockvaccinet ges vid tre tillfällen under första levnadsåret och består av kolhydrater från bakterien, kopplat till ett äggviteämne för ett bra immunsvar. Vaccinet ger härmed ett bra skydd.

BCG-vaccin mot tuberkulos, TBC, består av en levande men försvagad bakteriestam. Skyddseffekten är begränsad men skyddar barn mot de allvarligaste formerna av tuberkulos.

Hepatit B-vaccin, ges vanligen vid tre tillfällen, består av en del av hepatitvirusets cellvägg och ger ett bra skydd.

Tillsatser i vacciner

Vaccinerna kan även innehålla mycket små mängder tillsatsämnen, som konserveringsmedel, aluminium, gelatin eller spår av antibiotika.

Dessa ämnen har till uppgift att dels förbättra hållbarheten på vaccinet, dels öka vaccinets skyddseffekt , s.k. adjuvans. Akuta överkänslighetsreaktioner förekommer för tillsatsämnen men är ovanliga och mycket sällan allvarliga. Inga studier har visat att något av de tillsatsämnen som ingår i vaccinerna i det allmänna barnvaccinationsprogrammet påverkar hälsan negativt på lång sikt.


Granskad februari 2020 av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring