Familjen

Pneumokocker

Det finns många typer av pneumokocker och de allvarliga infektionerna orsakas av pneumokocker, som kallas "invasiva". Men vanligtvis stannar bakterierna i näsa och hals utan att orsaka någon sjukdom alls.

Pneumokocken är en slags streptokock. Den kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis).

Längst ned hittar du råd om vaccinering mot pneumokocker.

Ungefär hälften av alla svenska småbarn tros bära på någon typ av pneumokocker.

Pneumokocker är i första hand en fara för späda och små barn samt - i ännu högre grad - för äldre personer. Vanligtvis behandlas pneumokockinfektioner med vanligt penicillin.

Sedan flera år tillbaka har det funnits ett vaccin för äldre och individer med nedsatt immunförsvar. Späda och små barn är särskilt utsatta och det har också funnits ett särskilt vaccin för dem sedan några år. Studier har visat att vaccinet kan ge ett gott skydd för alla barn mot flertalet ”invasiva” pneumokocker men även i viss utsträckning mot öroninflammationer.

Sedan 2009 ingår pneumokockvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet, som erbjuds alla barn på BVC.

Smittspridning

Pneumokocker sprids i första hand mellan snuviga småbarn, oftast i inomhusmiljöer. När ett barn träffar på "nya" pneumokocker tar det någon vecka, sedan utvecklas det antingen en infektion eller också blir barnet bärare av bakterierna under en tid. Den som bär på pneumokocker kan smitta kamrater även om han eller hon själv är fullt frisk, men bakterierna sprids förstås extra lätt genom hostningar och nysningar.

Extra farliga pneumokocker

Det finns nu vissa pneumokocker som har nedsatt känslighet för penicillin. Vår utbredda användning av antibiotika anses vara den största orsaken till att de motståndskraftiga pneumokockerna breder ut sig. De är lyckligtvis ännu ovanliga i Sverige.

Om man upptäcker pneumokocker med nedsatt känslighet hos ett barn görs en utredning av smittskyddsläkare om andra i närmiljön är smittade. Socialstyrelsen föreskriver att smittade barn ska stanna hemma så länge de har symtom från luftvägarna. Utan symtom kan de i regel vara i förskolan eller skolan.

Lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation

Infektion med pneumokocker ligger ofta bakom dessa infektioner. Ofta passar bakterierna på att föröka sig strax efter en förkylning.

Hjärnhinneinflammation och blodförgiftning

Pneumokockinfektion kan i ovanliga fall också leda till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Minst två tredjedelar av dessa fall kan förhindras genom vaccination.

Diagnos och behandling

Symtom på öroninflammation eller bihåleinfektion räcker för misstänka att det kan röra sig om en infektion med pneumokocker. Problemen är i regel lätta att behandla med vanligt penicillin men kan också gå över av sig själva.

Vid allvarligare infektioner är det alltid viktigt att ta reda på vilken bakterie det rör sig om, så att rätt antibiotika kan sättas in snabbt. Då görs en odling av bakterierna från upphostat slem (vid lunginflammation), från blod (vid blodförgiftning) eller från ryggmärgsvätska (vid hjärnhinneinflammation).

Uppdaterad mars 2015


Faktagranskad av

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Vaccinering mot pneumokocker

I Sverige rekommenderas pneumokockvaccin (Pneumovax) till samma grupper som vaccineras mot influensa, det vill säga de som är äldre än 65 år men även barn och människor med vissa kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar.

Idag finns det två vaccin (Prevenar 13 och Synflorix) till späda och små barn under fem års ålder. Det ger ett gott skydd mot vanliga typer av ”invasiva” pneumokocker. Vid grundvaccination på BVC ges tre doser vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

För tidigare ovaccinerade barn som är mellan sex månader och två år gamla räcker det med två doser. Barn äldre än två år behöver bara en dos. För tidigt födda barn kan behöva fyra doser.

Pneumokockvaccinet till äldre barn och vuxna (Pneumovax) ger skydd mot 23 olika typer. Men det vaccinet är inte avsett för barn under 2 års ålder.

Prevenar13 och Synflorix är avsedda för späda och små barn i det allmänna vaccinationsprogrammet. Samtliga vacciner har lindriga och övergående biverkningar.

Läs även våra expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring