Familjen

Krupp

Krupp är en form av infektionsutlöst svullnad i luftstrupen strax nedanför stämbanden (subglottis). Den drabbar barn mellan sex månader och sex år, vanligast på hösten – vårvintern.

Vissa barn tycks ha en tendens att få krupphosta vid virusinfektioner. Efter tre-fyra års ålder brukar besvären avta.

Symtom

Slemhinnesvullnaden i luftstrupen vid krupp leder till heshet, skällande hosta och svårigheter att andas in. Andningsbesvären brukar ge sig till känna kvälls- eller nattetid. Barnet, som kan ha varit friskt eller haft en lätt förkylning dagen innan, vaknar gråtande och oroligt med hes, skällande hosta och ibland halsont.

Behandling

  • Försök att lugna barnet genom att låta hen sitta i ditt knä. Svårigheten att andas gör att barnet lätt blir oroligt och skriker, vilket gör hostan ännu mer intensiv. Om du lyckas få barnet att vara stilla och slappna av kommer det också att bli lättare att andas.
  • Kall, fuktig luft brukar rekommenderas. Det minskar svullnaden. Öppna balkongdörren eller ta en kvällspromenad i barnvagnen. Inandning av vattenånga, helst kall, är en beprövad metod för att minska besvären. Glänta på dörren till frysen!
  • Pröva att ge barnet lite kall dryck - saft eller vatten.
  • Om andningen blir lugn och normal igen kan du avvakta hemma och försöka få barnet att somna om.
  • Om besvären tilltar och barnet inte kommer till ro, trots dina åtgärder bör du söka akut.
  • På akutmottagningen får barnet ofta andas in adrenalin och också oftast kortison, båda läkemedlen i slemhinneavsvällande syfte.

Uppdaterad aug 2016


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

"Äkta" krupp förr var difteri

Den virusutlösta hosta med heshet och andningsbesvär som idag kallas krupp benämndes förr "falsk krupp".

Då skilde man nämligen på äkta och falsk krupp. Äkta krupp kallades sådana luftvägsbesvär som förekom vid sjukdomen difteri. Difteri har inte förekommit i Sverige på många år eftersom vaccination mot sjukdomen sedan länge ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Läs även våra expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring