Familjen

Influensa – en riktig vinterplåga

Influensan kommer varje vinter, det är ett som är säkert. Men viruset förändrar sig hela tiden – så det är aldrig exakt samma influensa från år till år. Influensan är mycket smittsam och smittar via luften eller genom beröring och föremål.

Det finns tre olika slags influensavirus: A, B och C. Den allvarligaste, influensa A, ger epidemier över hela världen medan den lättaste, influensa C, bara ger lättare förkylningssymptom. Några av de allvarligaste influensaepidemierna under 1900-talet har haft namn som Spanska sjukan, Asiaten och Hongkong. Under senare år har vi haft Fågelinfluensan och Svininfluensan samt senast Den nya influensan/H1N1.

Snabb spridning

Influensan smittar via luften, genom att barnet får i sig virus som en smittad person andats, eller hostat, ut. En enda nysning kan sprida viruspartiklar upp till två meter. Smittan kan också överföras då barnet tar någon i hand eller via föremål som ledstänger eller dörrhandtag. Små barn drabbas i regel tidigt under influensasäsongen och smittar under längre tid än vuxna.

Barnet smittar som mest dygnet innan symtomen börjar visa sig, alltså innan man ens märkt av sjukdomen. Från det att en person blivit smittad tar det en till tre dagar tills sjukdomen bryter ut – om inte kroppens immunförsvar lyckas stoppa viruset innan dess.

Två till fyra veckor efter influensan brukar kroppen ha utvecklat immunitet mot den aktuella virusstammen. Därför drabbas barnet mycket sällan två gånger under en och samma epidemi.

Symtom

De klassiska tecknen på influensa är hög feber, hosta, huvudvärk, ont i muskler och leder, halsen och ögonen under tre till fem dagar. Vissa får frossa, ont i bröstet eller orolig mage. Tröttheten efter en influensa kan hänga med i flera veckor efter det att barnet tillfrisknat.

Forskningen har nyligen också visat att barn under sex års ålder får mer långvariga influensabesvär och fler komplikationer än äldre barn och vuxna. Till komplikationerna hör luftvägsinfektioner, öroninflammation och feberkramper, i sällsynta fall också hjärninflammation.

Eftersom influensa beror på ett virus kan den inte behandlas med penicillin. De virusmediciner som finns används inte särskilt ofta – de måste tas tidigt i sjukdomsförloppet och lindrar bara till viss del.


Granskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare och docent

Januari 2020

Influensa kan sällan behandlas – men så här lindrar du besvären

  • Låt barnet stanna hemma, ta det lugnt och sova mycket
  • Se till att det dricker ordentligt även om matlusten inte är på topp
  • Ge febernedsättande eller smärtstillande medicin om det behövs
  • Barn under sex års ålder får mer långvariga besvär och fler komplikationer än vuxna. Sök därför vård om symptomen håller i sig mer än en vecka, till exempel om barnet har feberkramper, andningssvårigheter eller mycket ont.

Läs gärna våra expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring