Familjen

Hjärnhinneinflammation (meningit)

Hjärnhinneinflammation, meningit, är en inflammation i hjärnhinnorna mellan skallbenet och hjärnan, som kan orsakas av infektion. Till symtomen hör illamående, nackstelhet och huvudvärk.

Obs - Akuttillstånd - omgående till sjukhus

Hos ett spädbarn kan det de första tecknen vara feber och kramper.

Meningit är vanligast hos späda och små barn men förekommer i alla åldrar.

Man skiljer mellan två typer: Bakteriell meningit och virusmeningit, som är den vanligaste.

Den bakteriella varianten kan utvecklas snabbt och kräver omedelbar sjukhusvård.

Bakteriell meningit - hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av vissa bakterier, till exempel hemofilusbakterien, borrelia är en annan orsak. Alla barn erbjuds vaccin mot så kallade invasiva pneumokocker och hemofilus på BVC. Det finns vaccin mot vissa typer av meningokocker men det förekommer ingen allmän vaccination.


Symtom

  • Febern kan vara hög och barnet är irritabelt eller slött, blekt och påverkat.
  • Barnet får huvudvärk, blir stelt i nacken och spädbarnets fontanell känns spänd.
  • Ljus- och ljudkänslighet, illamående och kräkning är vanliga symtom.
  • Feber och kramper kan vara de första symtomen hos spädbarn.
  • Utslag eller blödningar i hud och slemhinnor kan förekomma.

Behandling och prognos

Allmäntillståndet kan snabbt försämras och barnet skall därför omgående till sjukhus. Om man misstänker hjärnhinneinflammation görs så kallad lumbalpunktion då man med en nål går in mellan kotorna i ländryggen för att undersöka den vätska, som omger hjärnhinnorna och ryggmärgen. Bakterier kan påvisas i vätskan genom mikroskopi och odling, ibland även i blodet. Barnet får intensivvård med dropp och stora doser antibiotika och andra läkemedel.

Efter bakteriell meningit kan det uppstå följdverkningar, till exempel hörselnedsättning. Det förekommer även dödsfall, men de flesta som insjuknar tillfrisknar utan framtida men. Det är dock mycket viktigt att behandling sätts in snabbt.

Virusmeningit - hjärnhinneinflammation orsakad av virus

Hjärnhinneinflammation orsakas av så kallade enterovirus, men också av virus som orsakar vanliga barnsjukdomar, exempelvis vattkoppor.

Symtom

  • Liknar symtomen vid bakteriell meningit men är oftast mindre dramatiska och lindrigare. Även yrsel är vanligt.
  • Virusmeningit kommer ibland som en följdsjukdom, exempelvis vattkoppor, med återinsjuknande i feber och övriga symptom efter några dagar.

Behandling och prognos

Virusmeningit fastställs med liknande undersökningar som vid bakteriell meningit. Lumbalpunktionen är särskilt viktig (läs ovan). Virusmeningit läker normalt ut av sig själv men återhämtningen kan ta tid. Behandlingen inriktas på vila och att behandla och lindra symtomen.

Efter virusmeningit tillfrisknar de flesta barn utan att få några framtida men.

Hjärninflammation (encefalit)

Virus kan i sällsynta fall ta sig förbi hjärnhinnorna och infektera hjärnan (t ex mässling, herpesvirus). Det kallas då för hjärninflammation eller encefalit. Ibland orsakar virus inflammation både i hjärnhinnorna och hjärnan och då kallas det meningo-encefalit (t ex vattkoppor).

Symtomen är likartade som vid meningit med feber, huvudvärk, yrsel, eventuellt, förlamningar, kramper och förvirringstillstånd med stark trötthet och beteendeförändringar. Undersökningarna är liknande som vid meningit (se ovan) inklusive EEG-undersökning.

Behandlingen inriktas på symtomen och rehabilitering. Konvalescensen kan bli lång efter encefalit. I vissa fall, exempelvis encefalit av herpesvirus finns det ett motmedel.


vaccin mot TBE-viruset.

Uppdaterad nov 2014


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring