Familjen

Migrän hos barn

Den svåra huvudvärk som brukar infinna sig vid migrän beror på en cirkulationsstörning och inflammation i hjärnans blodkärl. Migrän är en till viss del en ärftlig sjukdom.

Migrän förekommer redan hos förskolebarn men det kan ta tid att förstå att barnets huvudvärk beror på migrän. Barn har ofta buksmärtor och illamående, vilket kan göra att man kan tro att det handlar om magbesvär.

Man räknar med att vart tionde barn i skolåldern har migrän. Många fortsätter att få migränanfall även i vuxen ålder.

Migränanfallet pågår oftast ett par timmar

Migrän är en oftast halvsidig, dunkande huvudvärk som kommer i anfall. Det är vanligt med illamående, kräkning och ökad ljud- och ljuskänslighet.

Innan huvudvärken kommer kan barnet ha förkänningar med illamående, blekhet, irritabilitet och ibland en så kallad aura då barnet ser ett slags ljusfenomen i synfältet.

Ett migränanfall kan pågå i ett par timmar men hos en del barn kan huvudvärken komma och gå under ett par, tre dygn. Migränanfall kan uppträda någon enstaka gång under uppväxten eller komma flera gånger i månaden, det är mycket olika hos olika barn.

Vad är det som utlöser migränen?

Orsaken till migrän är inte helt känd. Det finns en stark ärftlighet med i bilden, där barnets föräldrar eller syskon ofta har eller har haft migrän.

Risken för anfall ökar vid för lite sömn, hunger och stress. Migränanfallen kan också framkallas av starkt ljus, flimmer från TV, överkänslighet mot vissa födoämnen.

Att förebygga migrän och att hjälpa barnet vid ett migränanfall

Om du misstänker att ditt barn har migrän ska du kontakta barnläkare för undersökning och utredning. Det går att göra en hel del för att förebygga migränanfall genom att se till att barnet får tillräckligt med sömn, mat och lagom mycket fritidsaktiviteter.

När barnet får ett anfall hemma eller i skolan bör det få tillfälle till vila, gärna i ett tyst och svalt rum.

Låt barnet sova – migränen brukar gå över fortare då. När barnet vaknar kan det ändå känna sig trött, lite illamående och irritabel. Ge gärna någon smärtstillande medicin, eller annat läkemedel om läkare ordinerat något sådant.

Mer om läkemedel som används vid migrän här nedan.

Uppdaterad okt 2014


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Läkemedel som används vid migrän

Vanliga smärtstillande mediciner, så kallade salicylater såsom exempel Treo eller Bamyl, kan hjälpa. De brukar fungera bättre än paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, mot migrän. Andra alternativ är så kallade NSAID-preparat som Naproxen eller Ipren.

Det finns också en typ av särskilda migränmediciner som kallas triptaner. Hit hör till exempel Imigran nässpray. Triptaner, som kräver läkarrecept, kan användas till barn från 12 års ålder om inte vanliga smärtstillande mediciner hjälper.

I särskilt svåra fall kan man behöva ge mediciner som kan verka förebyggande och lindra migränen på sikt.

Läs gärna våra expertsvar, till exempel om

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring