Familjen

Överkänslighet mot födoämnen

Ungefär 20 procent av alla barn mellan 0 till 3 år uppvisar oväntade reaktioner på mat eller dryck. De flesta är lindriga, och ofta kan barnet tåla samma födoämne några månader senare. Men reaktionen kan också bero på allergi eller intolerans för vissa ämnen i maten.

Både immunologiska faktorer (allergi) och andra mekanismer (intolerans) kan medverka till att barnet reagerar på olika födoämnen. Ju snabbare reaktionen kommer efter födointaget, desto troligare är det att det är fråga om allergi.

Under de två första levnadsåren är ägg- och mjölkallergi vanligast. Dessa allergier försvinner ofta under förskoleåldern. Andra tidiga och mer bestående allergier är allergi mot jordnötter och trädnötter. Vid sex års ålder har ungefär åtta procent någon form av överkänslighet.

Två vanliga allergier/intoleranser

Celiaki – glutenintolerans eller glutenallergi

Celiaki är en speciell överkänslighetssjukdom. Den drabbar nästan fyra per tusen födda barn. Den upptäcks ofta när barnet övergår från bröstmjölk till välling som innehåller gluten.Gluten är ett protein som finns i vanliga sädesslag och kan skada slemhinnan i tarmen, så att näringsupptaget försämras. Barnet blir kinkigt, får lösa eller hårda avföringar, minskar i vikt. Glutenintolerans påvisas i blodprov och genom prov från tarmslemhinnan. Behandlingen består i att hålla sig till strikt glutenfri kost.

Mer om celiaki

Komjölksallergi

Komjölksallergi är vanligast hos späda och unga barn. Kolik kan vara ett tecken på detta (men kan också ha helt andra orsaker!). Vid komjölksallergi behöver man ofta utesluta samtliga mjölkprodukter och noggrant läsa alla innehållsförteckningar.Ett allergiskt barn kan reagera på mycket små mängder. Dietist på BVC hjälper till med kostråd.

Mer om Mer om komjölksallergi

Komjölksallergi ska inte förväxlas med laktosintolerans, som inte är en allergi och ofta inte ger besvär vid måttligt mjölkintag. Laktosintolerans är ovanligt hos barn.

Mer om laktosintolerans

Symtom på allergi och intolerans

Symtomen på att barnet har allergi eller är intolerant mot något födoämne kan variera. Det kan synas som klåda och svullnad i läppar, munhåla och svalg eller som illamående, kräkningar, magvärk, diarré och uppsvälld mage. Svullnad eller nässelutslag kan synas på huden och för luftvägarna kan symtomen vara rinnsnuva, nästäppa, ögonbesvär och astma.

Om du misstänker allergi eller intolerans hos ditt barn kan ni gå till vårdcentralen och göra en utredning. Där görs först ett pricktest och/eller tas ett blodprov. Därefter kan man göra en så kallad elimination/provokation, där ni under två veckor utesluter de vanligaste allergiframkallande födoämnena ur barnets kost. Sedan låter man barnet, i samråd med läkare och dietist, pröva på ett födoämne i taget under en ganska lång tidsperiod.

Behandling

Den enda säkra metoden är att helt undvika de födoämnen barnet reagerar mot. Vid lättare former av den typ av födoämnesallergi som ger besvär relativt omgående efter att barnet ätit eller druckit, kan man tillfälligt ge till exempel antihistaminpreparat.

Om barnet har en svår födoämnesallergi bör man alltid ha akutmedicin till hands, om det av misstag får i sig ett ämne det inte tål.

Regelbunden kontakt med dietist och läkare är viktig, inte minst för att ta ställning till om allergin avtagit, vilket inte är ovanligt hos barn.


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring