Familjen

Nässelhy - vad är det?

Fråga:

Min 10 månader gamla dotter har väldigt känslig hy. Det blir ett stort märke för minsta lilla skråma/slag.

Märket blir rött och med en vit "upphöjnad" ungefär som om hon rivit sig eller fått utslag av brännässlor.

Det ser betydligt värre ut än vad det är. Hon verkar inte ha något besvär av det och det går över på några minuter.

Däremot kan hon se rätt illa tilltygad ut då hon är i värsta kryp-resa-sig-stå-själv-åldern... Folk reagerar ofta på dethär med "oj, oj, vad hon har slagit sig" fast hon inte har det. På BVC säger man att det kallas för "nässelhy". Kommer det att växa bort? Tyder det på någon slags allergi?

Svar:

Du ger en väldigt bra beskrivning av det vi kallar nässelutslag, eller urtikaria på läkarspråk. På BVC kallar dom det din dotter har för nässelhy och det är en beskrivande benämning.

Jag förstår att människor i omgivningen reagerar då det ser dramatiskt ut när din dotter varit igång en stund och krupit, klängt och ramlat. Det kommer att växa bort men det kan ta några månader eller mer och det tyder inte på någon allergi.

Alla kan drabbas av urtikaria eller nässelutslag. De flesta drabbas någon enstaka gång medan det hos andra, som din dotter, kan bli kroniskt (med kronisk brukar man mena att nässelutslagen återkommer i sex veckor eller mer).

I många fall är orsaken uppenbar medan den i lika många fall förblir okänd. Man kan skilja på urtikaria, som beror på allergi, insektsstick, läkemedel eller fysikaliska faktorer.

Med det sista menas nässelutslag, som beror på kyla, värme, tryck, slag eller trauma mot huden. Det finns också en variant, som kallas solurtikaria.

I huden och på slemhinnor men också på andra ställen i kroppen finns det s.k. mastceller. De innehåller bl.a. ett ämne som heter histamin.

När histaminet frisätts så vidgas blodkärlen, det läcker ut vätska i huden, somgör att det svullnar och kliar. Förutom nässelutslag kan även läppar, ögonlock och tungan svullna. Reaktionen kan ibland bli kraftig med allmänpåverkan, ev. feber, "nässelfeber" och sjunkande blodtryck s.k.allergisk chock.

Den vanligaste kända orsaken till urtikaria är födoämnesallergi. Det kan då handla om exempelvis jordnötter, skaldjur, jordgubbar, mjölk eller tillsatser som bensoesyra (konserveringsmedel).

Bland läkemedel är det framför allt vissa smärtstillande och febernedsättande, som kan ge nässelutslag. Återkommer besvären och förvärras bör man söka läkare för utredning och ev. medicinering.

Ibland kan man ta reda på eller bekräftaorsaken med ett hudtest eller blodprov för att påvisa s.k. allergiantikroppar.

När barnet inte alls är påverkat krävs ingen medicinering men i förebyggande syfte måste man om möjligt undvika det födoämne, kalla bad eller läkemedel, som orsakar nässelutslagen.

Om utslagen ger besvärlig klåda och andra symtom så kan det behövas medicinering med något s.k. antihistamin. Det finns också kylande och klådstillande balsam.

Det sägs också att färsk, skivad gul lök mot huden kan lindra klådan. I andra svåra fall måste man ha kortisontabletter (Betapred) och även adrenalininjektor (Anapen eller EpiPen) i beredskap hemma och på resor.

Läs Nässelutslag - undvika sol?

Besvarad av: Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring