Familjen

TBE-vaccination

TBE (Tick Borne Encephalitis = Fästingburen hjärninflammation) orsakas av ett virus, som också finns hos gnagare och hjortdjur. Viruset överförs till människan genom fästingbett.

Ungefär 200 - 300 fall anmäls till Smittskyddsinstitutet varje år och de flesta fallen ses på sommaren och hösten men man kan smittas från april till oktober.

TBE smittar inte från människa till människa.

Viruset förekommer framför allt i Södermanlands och Upplands skärgårdar upp till Gävle, samt i östra delarna av Mälaren. Enstaka fall har rapporterats från Vänern - Vätternområdet. TBE förekommer även på Åland, Baltiska staterna och Centraleuropa.

Symtom

Inkubationstiden från fästingbett till symtomen är 4 – 10 dagar. Symtomen på hjärninflammation är: hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper. Återhämtningen efter sjukdomen kan ta tid med trötthet och minnesstörningar.

Inte alla smittade blir allvarligt sjuka men vuxna blir i allmänhet sjukare än små barn.

Det finns ingen specifik behandling mot TBE-virus till skillnad mot Borrelia-bakterien. Den överförs också med fästingar men är känslig för antibiotika.

Vaccination mot TBE

Det finns två TBE-vacciner för barn och unga (Encepur Barn och FSME-Immun Junior), och båda kan ges till barn från ett års ålder.

För att grundvaccinera ger man sprutor vid tre tillfällen. För bästa skydd bör man vaccinera under den kalla delen av året. Det finns också ett snabbare vaccinationsschema om det brådskar, men det garanterar inte ett lika gott skydd som det förstnämnda.

Skyddet kan sedan byggas på med en påminnelsevaccination med 3 - 5 års intervall.

Biverkningarna är lindriga, t.ex. lokal svullnad på injektionsplatsen och feber efter några dagar. Barn har i regel bra immunsvar på TBE-vaccin och får ett gott skydd.

Man behöver inte vaccinera barn som bara besöker skärgården över en helg eller så. Men om ni bor eller vistas mer än ett par veckor eller mer i ett område med mycket TBE-smitta, då bör ni överväga att vaccinera.

Hur viktigt det är att vaccinera beror alltså på lokala förhållanden. Fråga på den lokala vårdcentralen - de brukar hålla reda på hur mycket TBE-smitta det finns i området.

Man kan också rådfråga smittskyddsenheten i aktuellt landsting.

Uppdaterad september 2016


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring