Till innehållet
Familjen

Feber - fakta och goda råd

Med feber brukar menas att ett barn har en temperatur på över 38,0 grader, oavsett hur man mäter eller när på dygnet.

Fysiskt aktiva småbarn kan dock ibland ha en kroppstemperatur på eftermiddagen som ligger strax över 38 grader. Läs mer om orsaker till feber.

Hur tar man tempen på sin baby?

 • Använd en digital termometer.
 • Armhålan kan användas i alla åldrar för temperaturmätning. Temperaturen där är ungefär 0.5 grader lägre än i stjärten.
 • Spädbarn upp till ett år kan exempelvis läggas på skötbordet.
 • Smörj med lite salva på termometerns spets.
 • Lyft barnets ben, som vid blöjbyte.
 • För försiktigt in termometern i barnets stjärt.
 • Termometern indikerar eller piper när mätningen färdig och kan tas ut och läsas av.

För barn över ett år kan du mäta temperaturen i örat med särskild örontermometer.

Varför får barn feber?

Feber är ett symtom på att kroppens immunsystem är aktiverat. Vanligaste orsaken är infektion av virus, bakterier eller parasiter. Vilken infektion får avgöras av övriga symtom, men oftast är febern orsakad av virus. Andra sällsynta orsaker är inflammation beroende på s.k. autoimmuna sjukdomar, förgiftning och tumörer.

Är feber farligt?

Nej, feber i sig är inte farligt, men barn får ganska lätt hög feber jämfört med vuxna och kan ibland vara förvånansvärt opåverkade av den höga temperaturen.

Vad är feberkramp?

Kramp i samband med snabb temperaturökning, orsakad av infektion. Vid feberkramp blir barnet plötsligt medvetslöst och får krampryckningar i armar och ben. Feberkramp är egentligen ett epileptiskt anfall men betyder inte att barnet har epilepsi.

Feberkramper förekommer i åldern sex månader till fem år. De är vanligast kring ett års ålder. Det är obehagligt och skrämmande att uppleva feberkramp.

Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper. Om barnet får kramper som inte snabbt viker (inom 5 minuter) bör du ta kontakt med sjukvården.

Hur sköter man om sitt febriga barn bäst?

 • Klä barnet svalt.
 • Ge mycket att dricka.
 • Låt barnet vila.
 • Ge febernedsättande läkemedel vid behov.

När ska du ge febernedsättande medicin?

Det finns ingen bestämd gräns för när man ger febernedsättande läkemedel. Det är barnets allmäntillstånd som får avgöra. Många barn kan vara förvånansvärt opåverkade trots hög feber. Febernedsättande har ofta effekt på allmäntillståndet så att barnet känner sig piggare, det blir lättare att ge mat och dryck och barnet sover också lugnare.

De vanligaste febernedsättande läkemedlen är paracetamol (t.ex. Alvedon och Panodil) och ibuprofen (t.ex. Ipren och Ibumetin), som tabletter, flytande eller stolpiller. De här läkemedlen har också effekt på smärta och värk.

Att ett barn blir piggare av febernedsättande läkemedel är ingen garanti för att barnet inte kan ha en allvarlig sjukdom.

Ge aldrig spädbarn under sex månaders ålder febernedsättande om du inte varit i kontakt med sjukvården och orsaken till febern är klar.

Gör det något om man ger en extra dos febernedsättande medicin?

Febernedsättande medicin är läkemedel för vilka man måste ha respekt. En enstaka extra dos är mindre skadligt än upprepade för stora doser. Det gäller såväl ibuprofen (Ipren m fl), som paracetamol (Alvedon m fl). Följ därför noga doseringsanvisningen på förpackningen och använd dos-sked eller dos-spruta.

Om barnet kräks av flytande paracetamol, vad gör man?

Då kan du hellre använda stolpiller som stoppas i stjärten.

Sätt salva på stolpillrets trubbiga ände och för in det i ändtarmen, håll ihop skinkorna en stund så att inte barnet trycker ut stolpillret igen.

Uppdaterad jan 2017


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

När bör jag kontakta läkare vid feber?

 • Om barnet är mindre än 3 månader gammalt och har 38 grader eller mer.
 • Om barnet är 3 6 månader och har mer än 39 grader eller mer.
 • Om barnet har 41 graders feber eller mer gäller barn i alla åldrar.
 • Om barnet har hög feber och verkar medtaget (slappt, irriterat, förvirrat) eller vägrar att dricka.
 • Om barnet har hög feber och ont i magen, ont när det kissar, ont i huvudet eller öronen.
 • Om barnet har hög feber och samtidigt är stelt i nacken.
 • Om barnet har snabb, ytlig andning eller svårt att andas.

Fakta, tips och expertsvar:

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring