Familjen

Magont och feber, körtelbuk?

Fråga:


Min fyraåring får ofta ont i magen, nästan dagligen. Ofta är det i samband med att han precis ätit eller druckit, vilket vi tolkat som att han äter och dricker för fort.

Han har ofta lite ont innan han bajsar också. För 1,5 år sen var vi hos specialist för detta och han fick diagnosen förstoppning. Han fick utskrivet Movicol som vi blandade ut i vällingen. Det blev lite bättre, i alla fall blev han inte längre hård i magen. Men nu på senare tid så tycker jag att han fått feber ofta (1 gång/mån) senaste 5 månaderna och har då också väldigt ont i magen. Just nu har han feber och ont i magen, inga andra symtom. Och det hade han för 3 veckor sen också.

Han får alltid väldigt hög feber men svarar bra på Alvedon och efter 3-4 dagar är den borta. Allmänstillståndet är i regel bra, han leker och är glad trots att han klagar över magsmärtor. Han äter men får ont efteråt och ofta vid läggning. Vad ska vi göra?? Det känns så jobbigt att inte kunna hjälpa honom och jag blir orolig att det ska vara något allvarligare?

Tacksam för svar.

Svar:

Återkommande magsmärtor är bland de allra vanligaste besvären hos små barn. Det finns nästan inget som det kan vara så svårt att förstå sig på, som magsmärtor hos barn då det finns så många olika orsaker. Den ständiga frågan hos föräldrar och personal på förskolan eller i skolan är om det kan vara ”något farligt”. Läs mer om Ont i magen

De magsmärtor du beskriver hos Din pojke får mig att tänka på åtminstone tre vanliga orsaker. Magsmärtor i samband med feber är särskilt vanligt i förskoleålder och tidig skolålder. Feber en gång i månaden behöver inte vara onormalt ofta. Vi har alla lymfkörtlar i kroppen, som en viktig del av immunförsvaret. De finns på många platser bl.a. på halsen och i buken runt tarmarna. De är som störst livet hos små barn och blir svullna och ömmande vid infektioner. Det kan förklara smärtorna i samband med infektioner. Man brukar kalla den här typen av magsmärta hos barn för ”körtelbuk”.

Magsmärtorna vid ”körtelbuk” är inte farliga och går över när barnet tillfrisknar. Ibland, särskilt första gången det händer, kan det vara svårt att skilja mellan ”körtelbuk” och akut blindtarmsinflammation. Det kan betyda att barnet måste undersökas av läkare. En annan inte ovanlig orsak hos små barn är urinvägsinfektion, som ger feber och smärtor från buken. Men i din pojkes ålder brukar urinvägsinfektion också märkas på urinen och besvär när barnet kissar. Du skriver att Din pojke har ett gott allmäntillstånd och att han leker och är glad trots att han klagar över ont i magen. Det mesta talar därför för att det är ”körtelbuk”, som orsakar buksmärtorna när han har feber.

Den andra orsaken är förstoppning, som du redan har erfarenhet av. Förstoppning är vanligt inte minst hos barn i din pojkes ålder. Buksmärtor tillhör bilden och kommer ofta i samband med måltider och när barnet skall gå på toaletten. Förstoppning återkommer lätt hos vissa barn. Ju äldre barnet är desto längre kan det ”dölja” sin belägenhet för omgivningen. Undersök därför om ditt barn på nytt har blivit förstoppad och förebygg fortsatt förstoppning genom att anpassa kosten och toalettvanorna ev. i kombination med någon medicinering (läs mer i kapitlet ”Förstoppning”).

Den tredje orsaken till magsmärtor, som jag tänker på hos din pojke är s.k. psykosomatisk buksmärta, även kallad ”navelkolik”. Det är nog den allra vanligaste typen av buksmärta hos barn i din pojkes ålder. Med psykosomatisk menas en smärta som har sitt ursprung i psykisk påfrestning eller negativ stress, som orsakar kroppslig smärta. I fyraårsåldern är det vanligare att negativ stress yttrar sig som buksmärta medan det hos äldre barn oftare yttrar sig som huvudvärk. Att det kallas för ”navelkolik” beror på att barnet upplever smärtan mitt i magen, runt naveln och i maggropen. Smärtan kan uppträda när som helst, även runt måltider och som hos din pojke vid sänggåendet.

Psykosomatiska magsmärtor är uttryck för negativ stress beroende på otrygghet och osäkerhet hos barnet. Det handlar då om att ge barnet uppmärksamhet och tröst. Försök ta reda på barnets tankar och funderingar och vad som kan ligga bakom att barnet upplever en, icke direkt medveten stress, som ger smärta och obehag. Det kan ofta hjälpa bara med en stunds närvaro, samtal och lite försiktig magmassage.

Andra vanliga orsaker till återkommande magsmärtor hos barn är olika laktosintolerans. Jag tror ändå att orsaken till din pojkes magsmärtor finns att söka bland de tre första kategorierna, som jag beskrivit.

Om du ändå känner oro och om smärtepisoderna skulle tillta och komma oftare tycker jag att du kan rådgöra med din BVC eller söka sjukvården.


Besvarad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring