Till innehållet
Familjen

Diarréer och kräkningar

Diarréer och/eller kräkningar kan vara symtom på infektioner och andra sjukdomar som drabbar mag-tarmkanalen.

Särskilt i kombination kan diarréer och kräkningar snabbt leda till uttorkning, speciellt hos spädbarn och små barn.

Diarréer

Diarré betyder att barnet har lösare och/eller mer frekvent avföring än normalt men behöver inte alltid vara tecken på sjukdom.

Ett spädbarn som ammas har lös eller flytande avföring, ibland flera gånger om dagen. Om ditt barn har lite lösare avföring än normalt men i övrigt verkar må utmärkt, kan det handla om att barnet fått i sig lite för mycket av något lösande livsmedel, till exempel vissa frukter. Det är inte heller något att oroa sig för.

Diarré beror på en kombination av snabba tarmrörelser och vätskeförluster genom tarmslemhinnan. Det beror i sin tur på inflammation, som oftast orsakas av någon rotavirus.

Andra orsaker till diarré är födoämnesallergi ee eller intolerans, matförgiftning och läkemedelspåverkan, t.ex. av antibiotika.

Upprepade, vattentunna eller lösa avföringar och svårigheter att ersätta vätskeförlusterna kan leda till uttorkning, som är ett hot mot barnets hälsa. Det är späda och små barn, som är mest känsliga.

Kräkningar

Kräkningar är ett symtom vid flera sjukdomar och tillstånd, t ex åksjuka.

Upprepade kräkningar, särskilt i kombination med diarré, kan leda till uttorkning. Maginfluensa inleds ofta med kräkningar innan feber och diarré uppträder.

Vad ska man göra?

Det är viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska, eftersom både kräkningar och diarréer kan medföra stora vätskeförluster som kan leda till uttorkning. Det är också viktigt att så snart som möjligt ge barnet energi, som lämplig kost, för snabbare tillfrisknande.

Läs gärna vår separata artikel med dietråd vid akut diarré och kräkningar.

När bör man söka vård?

Sök sjukvård om

  • Ditt barn inte får behålla någon vätska och börjar visa tecken på uttorkning. Dessa tecken kan vara ett eller flera av följande: barnet är trött och orkeslöst, är torr i munnen och övriga slemhinnor, har insjunkna ögon, kissar mindre än vanligt, är törstigt och verkar irriterat eller rastlöst.
  • Ditt barn inte blir klart bättre inom tre dygn eller om diarrén fortsätter i mer än en vecka utan förbättring.

Hur vet jag att barnet inte är uttorkat?

Ditt barn är inte allvarligt uttorkat om det orkar leka och dricka mellan diarréerna och kräkningarna och fortfarande kissar så att blöjan blir våt.

Känner du dig osäker - kontakta BVC eller sjukvården för att få råd och stöd.

Uppdaterad maj 2014


Författare och faktagranskning:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring