Familjen

Rotavirus - maginfluensa symtom och behandling

Rotavirus är världens vanligaste orsak till diarrésjukdom, ”maginfluensa”, hos späda och små barn.

Rotavirus liknar ett hjul i mikroskopet och rota betyder just hjul på latin. I Sverige förekommer utbrott och epidemier med rotavirus under vinterhalvåret (november - april). Men det är ändå inte rotaviruset som ligger bakom den så kallade vinterkräksjukan.

Det är framför allt barn från ett halvt upp till två års ålder som insjuknar i den variant av maginfluensa som orsakas av rotavirus.

Symtom

Inkubationstiden för rotavirus är kort, 1 - 3 dygn. Symtom på infektionen är kräkningar och diarréer, som kommer ganska plötsligt. Kräkningarna upphör inom ett - två dygn medan diarréerna fortsätter i 3 - 8 dagar. Måttlig feber och buksmärtor är också vanligt.

Insjuknandet kan vara ganska häftigt, speciellt i början. Det beror på de intensiva kräkningarna och svårigheten att få i barnet tillräckligt med vätska. Om barnet inte får i sig tillräckligt - blir uttorkat, slött och allmänpåverkat - behöver barnet undersökas och eventuellt behandlas på sjukhus.

Behandling

Det finns ingen specifik medicin mot rotavirus. När barnet insjuknar är det viktigt med vätsketillförseln från början, gärna med särskild vätskeersättning (Semper), som man kan köpa på apotek. Det är också viktigt med energi i form av lämpliga kolhydratrika livsmedel.

Läs gärna artikeln med tips om dietråd då barnet har diarré och kräks.

Smitta

Rotavirus klarar sig en tid i miljön men kan bara föröka sig i människokroppen. Smitta med rotavirus sprids från person till person via händer och kontakt med avföring och smittade föremål, t.ex. leksaker.

Smittsamheten varar under sjukdomen och några dagar efter tillfrisknandet. Rotavirus kan också spridas med förorenat vatten och livsmedel. Det är därför viktigt med den personliga hygienen, speciellt noggrann handtvätt.

Vaccinering finns

Immuniteten efter genomgången sjukdom är tyvärr ofullständig. Därför kan man få rotavirusinfektion flera gånger, men då är symtomen mildare än första gången.

I fattiga länder med dålig hygien är rotavirus ett stort problem. Alla barn insjuknar, många blir mycket sjuka och några dör. Allt sedan upptäckten av rotavirus för ungefär fyrtio år sedan har man insett behovet av ett vaccin.

Efter omfattande vaccinprövningar med bakslag och framgångar finns det numera två godkända rotavirusvaccin (Rotarix och Rotateq).

Rotarix skall ges vid två tillfällen och Rotateq vid tre tillfällen under de första sex levnadsmånaderna.

Vaccinet kan ges från sex veckors ålder och med fyra veckor mellan vaccinationerna. Det speciella med vaccinet är att det inte ges som en injektion utan som en sockerlösning (1,5 ml resp. 2 ml) direkt i munnen.

Både Rotarix och Rotateq ger ett bra, men inte hundraprocentigt, skydd mot sjukdom. Biverkningar, som lös avföring och diffusa magsmärtor, kan förekomma.

Vaccinet kan ges samtidigt med de andra vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet på BVC. Det kan ges också till prematura barn födda efter 26 graviditetsveckor.

Allmän vaccination mot rotavirus är en vinst för såväl det enskilda barnet som familjen och samhället. Alla spädbarn i Sverige erbjuds sedan 2019 vaccination mot rotavirus på BVS.

Uppdaterad mars 2020


Författare:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring