Familjen

Blindtarmsinflammation

Blindtarmen är ett maskformigt bihang vid tunntarmens övergång till tjocktarmen som kan bli inflammerad, dock sällan före 3-4 års ålder.Men hur känner man igen en blindtarmsinflammation?

En blindtarmsinflammation kan se mycket olika ut från fall till fall. Barnet kan ha blindtarmsinflammation utan feber, med bara ett lätt illamående och en diffus värk i magen.

De klassiska symtomen är dock dessa:

Symtom

  • Först illamående och allmän olust. Därefter får barnet ont mitt i magen.
  • Smärtan börjar oftast ovanför naveln. Så småningom flyttar den sig ofta nedåt höger sida, strax nedanför naveln. Små barn kan inte ange den typiska "smärtvandringen" vid blindtarmsinflammation, det är först i 8-10 årsåldern de brukar kunna beskriva den.
  • Illamåendet förvärras i regel, och barnet vill inte längre äta eller dricka. Kräkningar kan förekomma. Febern är till att börja med måttlig, 37,5-38 grader.
  • Typiskt är att barnet går framåtböjt, vill inte sträcka på sig, ligger gärna på en säng med benen uppdragna under sig.
  • Vanligast är att magsmärtan blir riktigt svår efter ett par dygn och febern stiger till närmare 39 grader.

Vad ska man göra?

Ta temperaturen om du misstänker blindtarmsinflammation. Just sambandet mellan långsamt stigande feber, illamående och magsmärtor är alarmerande symtom. Kontakta då omedelbart sjukvården.

På akutmottagningen undersöks barnet, blodprover tas och ett ultraljud eller en datortomografi (skiktröntgen) av magen görs.

Behandling

Vanlig behandling av blindtarmsinflammation är operation och/eller antibiotikabehandling. Behandlingen är viktig eftersom den inflammerade blindtarmen annars riskerar att brista och då orsaka bukhinneinflammation.

Oftast läggs barnet in och får intravenös vätskebehandling inför operationen.

Uppdaterad aug 2014


Författare:

Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime

Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring