Familjen

Enkopres - bajs i byxan

Enkopres innebär att ett barn äldre än fyra år, utan förstoppning eller annan kroppslig orsak, vid upprepade tillfällen bajsar i byxorna.

Att barn även efter fyraårsåldern någon gång bajsar på sig får betraktas som normalt. Det är först när det blir ett återkommande problem, som man måste fundera på orsaken. Man räknar med att ungefär två procent, flest pojkar, av barn i skolålder lider av enkopres. Barnet har oftast kunnat kontrollera avföringen en tid innan enkopresen debuterar med "formad" avföring i byxan.

Vid det vi egentligen menar med enkopres finns det inga kroppsliga orsaker till att barnet bajsar på sig. Det är istället psykologiska orsaker, psykisk och social stress. Konflikter i familjen, övergrepp och mobbning kan ligga bakom. Enkopres är också vanligare hos barn med hyperaktivitet, autism och sen utveckling.

Vad gör man?

Det är viktigt att barnet blir undersökt så att man kan utesluta att det föreligger någon missbildning, nervskada eller annan kroppslig orsak till att barnet bajsar på sig. Den absolut vanligaste orsaken till att barn bajsar på sig är kronisk förstoppning. Den har utvecklats under lång tid p.g.a. kost- och toalettvanor, som bidragit till att det bildats som en propp av hård avföring i ändtarmen. Lös och slemmig avföring, som barnet inte kan kontrollera, läcker förbi och kommer i byxan.

Om ditt barn har enkopres tar du i första hand kontakt med BVC eller skolhälsovården/elevhälsan för eventuell remiss till specialist.

Barn med enkopres behöver utredas såväl kroppsligt som psykologiskt. Ett nära samarbete mellan barnsjukvård och barnpsykiatri ofta är nödvändigt vid behandling av enkopres.

Granskad maj 2014


Faktagranskad av

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring