Familjen

Körtelfeber - mononukleos

Körtelfeber (mononukleos) orsakas av ett virus, som bara angriper människan. Sjukdomen kan ge kraftiga symtom, framför allt hos ungdomar och unga vuxna. Hos yngre barn ger den oftast så lindriga symtom att sjukdomen förbises.

Det jobbiga med körtelfeber är den långa konvalescensen med uttalad trötthet och orkeslöshet för vissa barn. Den tröttheten kan vara förödande för barn på högstadiet och gymnasiet. Körtelfeber uppträder inte som epidemier, utan mer som enstaka fall.

Symtom

Kroppens immunsystem blir engagerat med kraftig svullnad av lymfkörtlar, tonsiller (halsmandlar) och mjälte Det förklarar symtomen med hög och långdragen (=mer än fem dagar) feber, kraftigt svullna och ömmande lymfkörtlar och stora, rodnade och belagda tonsiller (=halsfluss).

Tonsillsvullnaden kan bli så stor att barnet får kraftiga smärta, svårt att svälja och till och med andningssvårigheter. Hudutslag och leverpåverkan kan också förekomma. Dubbelinfektion med streptokockbakterier är inte ovanligt. De akuta symtomen går över på några dagar – två veckor men efterföljs ibland av långdragen trötthet och orkeslöshet.

Körtelfeber förbises säkert ofta p.g.a. relativt lindriga och otydliga symtom hos många barn. Det finns snabbtest och andra blodprov med vilka man kan säkerställa om det handlar om körtelfeber.

Smitta

Körtelfeber smittar genom saliv och den benämns därför även som, ”kissing disease”. Tiden från smitta till sjukdom (=inkubationstiden) är fyra – sex veckor och barnet kan sedan själv smitta andra under några veckor. Smittsamheten är dock inte särskilt stor.

Behandling

Det finns ingen medicin och inget vaccin mot viruset. Behandlingen inriktar sig mot symtomen dvs smärtan, febern. Ibland sätter man in antibiotika mot samtidig infektion med streptokockbakterier.

Ge barnet rikligt med vätska och gärna sådant som glass, filmjölk - kalla livsmedel som är lätta att svälja.

Smärta och hög feber (över 39 grader) behandlas med ibuprofen, t ex Ipren, eller paracetamol, t.ex. Alvedon.

Sök sjukvården om barnet blir mycket påverkat, med hög feber, stora sväljsvårigheter och andnöd.

Uppdaterad april 2014


Granskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring